top of page

Direktör ve Koordinatörler

Cihan Erdal

Cihan Erdal

Direktör

Hakan Yücel

Hakan Yücel

Gençlerin Siyasal Katılımı Alan Koordinatörü

Demet Lüküslü

Demet Lüküslü

Eğitim ve Gençlik Alan Koordinatörü

Derya Fırat

Derya Fırat

Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler Alan Koordinatörü

Begüm Uzun

Begüm Uzun

Gençlerin Siyasal Katılımı Alan Koordinatörü

bottom of page