top of page
Hakan Yücel

Hakan Yücel

Doç. Dr. Hakan Yücel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Hakan Yücel Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programından 1995de, Yüksek Lisans Programından 1998de mezun oldu. 2006 yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)de, Une identité générationnelle-territoriale? : les jeunes d'origine alévie du quartier Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Hakan Yücelin başlıca çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. 


Blog: hakanyucel.net

 

Assoc. Prof. Hakan Yücel is a faculty member at Galatasaray University, Department of Political Science. He graduated from Marmara University's French Public Administration Department Undergraduate Program in 1995 and completed his Masters Program in 1998. He holds a PhD in Sociology, which he obtained in 2006, defending his doctoral thesis titled Une identité générationnelle-territoriale? : les jeunes d'origine alévie du quartier Gazi dIstanbul” [A generational-territorial identity? : young people of Alevi origin in the Gazi district of Istanbul”] at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

 

Hakan Yücel's main areas of research encompass youth sociology, identity-space relations, minority identities, social movements, and popular culture. As an accomplished academic, Assoc. Prof. Hakan Yücel's research contributions have been significant in the fields of Political Science and Sociology, particularly in exploring the dynamics of youth, examining identity formations, and understanding societal movements.


Blog: hakanyucel.net

bottom of page