top of page
Author
Date
Item type
Language
Item name
Book/journal name
Publisher
DOI/ISBN
Link
Location
Tags
Issue
Page
Abstract (varsa)
Ural, Haktan; Can-Mollaer, Esra; Okan, Cansu
2022
Makale
İngilizce
Media representations of young people during pandemic times in Turkey
Journal of Youth Studies
10.1080/13676261.2022.2039601
Şentürk, Yıldırım; Uçarol, Ayşe Berna & Ezik, Abdullah (Eds:)
2022
Kitap
Türkçe
Türkiye'de Gençlik Araştırmaları: Temalar, Yönelimler ve Yaklaşımlar
Heretik Basın Yayın
Sırma, Çiğdem Sema
2022
Makale
Türkçe
Covid-19 Salgın Günleri: "Kaygan zeminde" gençlerle çevrimiçi saha deneyimi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
25(1)
134-145
31 Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) küresel salgınının ilk vakaları Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Salgına bağlı olumsuz sonuçlar dünya genelinde halen devam etmektedir. COVID-19 Salgını; bireyleri yaşları, sosyo-ekonomik düzeyleri, meslekleri ve cinsiyetlerine bağlı olarak farklı şekillerde etkilemektedir. Geçirdiğimiz dönüşümü sosyolojik bakış açısı ile anlamak amacıyla Başkent Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 02/07/2020 tarihli ve 18524 sayılı izinle “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Gençlerin Beden Memnuniyetlerinin İncelenmesi” başlıklı araştırmamı tamamladım. Araştırmanın metodolojik kabulü, yorumsamacı yaklaşımın temel vurgusu olan anlama çabasına dayanmaktadır. COVID-19 Salgını’nın seyrindeki belirsizlikler (salgının ne kadar süreceğinin belirsizliği, vaka sayılarının artma ihtimaliyle birlikte alınabilecek seyahat kısıtlaması önlemi ve tam kapanma) nedeniyle gündelik hayattaki değişimin yanı sıra saha dinamiklerinde de değişimler yaşanmıştır. Belirtmiş olduğum nedenlerle yüz yüze gerçekleştirdiğim saha araştırmalarından farklı olarak bu araştırma yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla çevrimiçi olarak tamamlanmıştır. Araştırmanın saha aşaması on altı katılımcı ile yaklaşık olarak bir yılda yürütülmüştür. Bu çalışmada salgın koşulları altında; çevrimiçi nitel araştırmada katılımcılara ulaşabilmek için araştırmaya katılım daveti yazımı, aydınlatılmış onam, çevrimiçi ara yüzün yarattığı uzaklığı/yabancılığı ortadan kaldırarak genç katılımcılarla yakınlık kurabilmek, genç katılımcılarla uyumu sağlayarak katılımcıların güvenini kazanabilmek, görüşmelerin internet üzerinden yapılmasının imkân ve sınırlılıklarıyla birlikte veri güvenliğini sağlamanın etik boyutları ele alınmıştır.
Zengin, Sümeyya et al.
2022
Makale
İngilizce
Fragments of Everyday Life in a Pandemic: Autoethnographic Reflections of Young Women from Eastern and Southeastern Turkey
Fe Dergi
14(1)
50-63
Akyol, Ender
2022
Makale
İngilizce
Political socialization experiences of Turkish citizen university students of Syrian origin
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
10.1016/j.ijintrel.2022.02.002
87
142-156
Sometime after the anti-regime demonstrations began in Syria in March 2011, there was a huge wave of migration to neighboring countries, including Turkey. Some of these fled youth who were forced to emigrate from Syria came to Turkey and later became university students and acquired Turkish citizenship. This qualitative study focuses on the process of political socialization and political resocialization of the university students who came to Turkey as refugees from Syria and are now Turkish citizens. In this context, semi-structured qualitative interviews were conducted with 16 university students living in Malatya and Gaziantep, Turkey, who have acquired Turkish citizenship. As a result of the thematic analysis of the qualitative data, the experiences of these students were listed under three main themes: political engagement, political participation, and citizenship.
Ural, Haktan; Can-Mollaer, Esra; Okan, Cansu
2022
Makale
İngilizce
Media representations of young people during pandemic times in Turkey
JOURNAL OF YOUTH STUDIES
10.1080/13676261.2022.2039601
This study discusses patterns of media representations of Turkish youth during the COVID-19 pandemic, especially, during the early lockdowns. We focus on media narratives as discursive practices, with the pandemic being the main object of these narratives. Building upon a thematic analysis of mainstream news media, we suggest that discursive representations portray young people along the axis of responsibilities and vulnerabilities. Along this axis, there lie three types of representations: (i) responsibilization of youth to deal with the health crisis, (ii) socio-economic vulnerabilities, and (iii) socio-cultural impoverishment. Viewing through this lens, we argue that representations of youth in news media during pandemic times maintain the recurrent figures of the youth that are conceived through the terms of the 'myth of youth' and 'denied citizenship' at the same time. To the extent that young people are recognized and praised as instrumental figures of crisis management, their vulnerabilities are partially or completely disregarded. Thus, youth in pandemic times emerges as a figure that is both instrumentalized and obscured.
Ozbay, Cenk; Erol, Maral; Bagci, Cigdem; Ozkaplan, Nurcan
2022
Makale
İngilizce
Secular but conservative? Youth, gender, and intimacy in Turkey
TURKISH STUDIES
10.1080/14683849.2022.2085095
This article contributes to studies on youth in Turkey by exploring gender, sexuality, intimacy, and relationship practices among college students. Our findings show that there is change (a) towards greater gender equality; (b) about attitudes regarding family, sexuality, and romance; and (c) in understanding and experiencing gendered violence in the groups of students we examined. Progressive values appear to become more common among the participants despite the increasingly conservative tone of the political and cultural climate. However, traditional relationship patterns and norms, including the idealization of monogamous relationships, robust familial ties, and sensitivity for moral reputation, seem prevalent even though these were not associated with the ascendant politico-religious conservatism. By constituting 'secular but conservative' intimate selves and relations, our respondents approve the freedom and right to explore possibilities for others, and yet not immediately for themselves, as they preserve an unequivocal moral self.
Gokce-Kizilkaya, Suna; Onursal-Besgul, Ozge
2017
Makale
İngilizce
Youth participation in local politics: city councils and youth assemblies in Turkey
Southeast European and Black Sea Studies
10.1080/14683857.2016.1244239
17(1)
97-112
The focus of this study is political participation of youth in local politics in Turkey. Since local politics includes elements from both macro politics and mundane affairs, it proves to be a fertile ground to analyse how youth experience politics. Youth participation in local politics became an important issue in Turkey with the Agenda 21. The Agenda 21 that was launched with the UN Rio Summit was transferred to Turkey in the form of Local Agenda 21 leading to the establishment of city councils and youth assemblies under the umbrella of the councils. We treat city councils and youth assemblies as a lost opportunity' for now, and we ask why the youth cannot be integrated into local politics, despite the fact that they are willing to participate. Based on the interviews conducted with the members of assemblies, we try to understand the factors that lead to young people's engagement in political life.
Bee, Cristiano; Kaya, Ayhan
2017
Makale
İngilizce
Youth and active citizenship in Turkey: engagement, participation and emancipation
Southeast European and Black Sea Studies
10.1080/14683857.2016.1232893
17(1)
129-143
This article critically discusses the establishment of active citizenship in Turkey with a specific focus on young people. In particular, we concentrate on the emergence of different strategies regarding civic and political participation in Turkey, by looking at their relationship with civic and political engagement. The scope is to focus on the influence that various factors have in determining patterns of participation. The research and relative results are based on the narratives inherent to two opposite scenarios - that we defined constraints to engagement and participation and patterns of emancipation - that emerged during the interviews with youth activists of NGOs in Turkey.
Chrona, Stavroula; Capelos, Tereza
2017
Makale
İngilizce
The political psychology of participation in Turkey: civic engagement, basic values, political sophistication and the young
Southeast European and Black Sea Studies
10.1080/14683857.2016.1235002
17(1)
77-95
This article aims to understand the recent heightened levels of mobilization and unconventional political participation in Turkey. We use a political psychology model that highlights the impact of civic engagement, political sophistication, and values on conventional and unconventional participation. We argue that these factors will be significant predictors of unconventional participation setting it apart from conventional political behaviour, which will be driven by simpler considerations. We expect these qualitative differences in the drivers of conventional and unconventional participation to go beyond age and gender differences and highlight the complexity of political decision-making in Turkey's electoral authoritarian system. We use the 2012 World Value Survey to test our hypotheses, with a nationally representative sample of Turkish citizens. We find significant variations in the role of values, sophistication and levels of civic engagement for conventional and unconventional participation when controlling for age, gender and left-right ideological orientations. Our findings confirm the complex considerations that drive citizens' engagement with politics and can be useful to explaining recent political developments in Turkey involving youth, public mobilization and protests, but also mainstream voting choices.
Bee, Cristiano; Chrona, Stavroula
2017
Makale
İngilizce
Youth activists and occupygezi: patterns of social change in public policy and in civic and political activism in Turkey
Turkish Studies
10.1080/14683849.2016.1271722
18(1)
157-181
The research puzzle that our paper focuses on is the struggle of youth organizations to have their voice heard in public policy processes. We examine the implications of occupygezi in establishing, or not, a new relationship with the political domain and policy makers in Turkey. By drawing on a policy analysis framework, this paper looks at whether occupygezi opened up new windows of opportunities for social and political change for youth activists in Turkey. In doing so, we rely upon the results of a number of in-depth interviews conducted in 2015/16 in Turkey with representatives of youth organizations.
Bee, Cristiano; Kaya, Ayhan
2017
Makale
İngilizce
Determinants of young people's civic and political participation in Turkey
Southeast European and Black Sea Studies
10.1080/14683857.2017.1279256
17(1)
35-39
This special section provides a timely reflection on current debates that are of extreme relevance in order to gain a better understanding of the concepts of citizenship and active citizenship in Turkey, by looking at the determinants of civic and political participation, at the patterns of political and civic mobilization and at the orientations of political behaviour. Its originality stands on the specific focus on young people in comparison to other age groups. The different papers remark upon the importance that the reframing of the notions of citizenship and active citizenship have in the Turkish context along with the determinants that make this remark more relevant than ever.
Gokariksel, Banu; Secor, Anna J.
2017
Makale
İngilizce
Devout Muslim masculinities: the moral geographies and everyday practices of being men in Turkey
Gender, Place and Culture
10.1080/0966369X.2017.1314948
24(3)
381-402
While the academic focus on Muslim women's dress and comportment has enriched our understanding of the multifaceted formation of pious femininities, there has been much less consideration of the embodied practices of Muslim men. What work does exist on Middle Eastern men's piety, sexuality, and everyday conduct too often falls back on established categories, such as traditional, Western, or Islamic identities. Yet it is crucial not only to critically examine how we conceptualize masculinity in the Middle East, but also to recognize the political and cultural importance of how masculinities are enacted through everyday practices. In this article, we argue that questions of dress and bodily practice are relevant to an understanding of how young devout Muslim men navigate the complex spatiality of piety, morality, and masculinity in contemporary urban Turkey. Drawing on fieldwork with young devout men in Konya and Istanbul, we illustrate how multiple, competing devout Muslim masculinities participate in the production of uneven moral geographies in these two very different Turkish cities. Further, we find that the possibility of different ways to enact devout masculinity opens questions about the universality of Islamic knowledge and practice. We suggest that the embodied construction and regulation of the looking-desiring nexus tethers male sexual desire to the public performance of Islamic morality. Our intervention is thus to demonstrate how different versions of masculinity and Islamic piety striate the moral geographies of these two Turkish cities, and thereby to further recognition of the contingency and plurality of both masculinity and Islam. ResumenAunque el centro de la investigacion sobre la forma de vestir y el comportamiento de las mujeres musulmanas ha enriquecido nuestra comprension de la formacion multifacetica de las feminidades piadosas, se le ha dado mucha menos consideracion a las practicas encarnadas de los hombres musulmanes. El trabajo que si existe sobre la piedad, la sexualidad y la conducta cotidiana de los hombres de Medio Oriente, con demasiada frecuencia cae en categorias establecidas, tales como las identidades tradicionales, occidentales o islamicas. Sin embargo es fundamental no solamente examinar en forma critica como conceptualizamos la masculinidad en el Medio Oriente, sino tambien reconocer la importancia politica y cultural de como las masculinidades son expresadas a traves de las practicas cotidianas. En este articulo, sostenemos que las cuestiones sobre el vestir y las practicas corporales son relevantes para comprender como los hombres jovenes musulmanes devotos surcan la espacialidad compleja de la piedad, la moralidad y la masculinidad en la Turquia urbana contemporanea. Basandonos en un trabajo de campo con hombres jovenes devotos en Konya y Estambul, ilustramos como las masculinidades musulmanas devotas multiples que compiten entre si participan en la produccion de geografias morales desiguales en estas dos ciudades turcas muy distintas entre si. Ademas, encontramos que la posibilidad de diferentes formas de representar la masculinidad devota abre cuestiones sobre la universalidad del conocimiento y practicas islamicos. Sostenemos que la construccion encarnada y la regulacion del nexo del mirar-desear ata el deseo sexual masculino a la performance publica de la moralidad islamica. Nuestra intervencion sirve entonces para demostrar como las versiones diferentes de la masculinidad y la piedad islamicas estrian las geografias morales de estas dos ciudades turcas y por lo tanto avanza el reconocimiento de la contingencia y la pluralidad tanto de la masculinidad como del Islam.
Kayaoglu, Aysegul
2017
Makale
İngilizce
Voting Behavior of the Youth in Turkey: What Drives Involvement in or Causes Alienation from Conventional Political Participation?
Turkish Studies
10.1080/14683849.2016.1273776
18(1)
32-55
The decline of conventional political participation of the youth is a serious concern in many countries worldwide. Studying the Turkish example, this paper aims to empirically analyze the determinants of youngsters' (non)voting behavior. The analysis shows that lifestyle is the most important factor, reflecting the importance of the youth's everyday practices on their conventional political participation. Besides, being female, having higher levels of education and residing in an urban area increase the probability of abstaining. Moreover, economic voting' exists for youngsters as they are found to be punishing the ruling Justice and Development Party (AKP) for economic prospects unpromising either individually or societally. For first-time voters, lifestyle and the 2013 Gezi protests are the main determinants of voting behavior. Furthermore, there is persistence in abstaining from voting as having abstained in the 2011 general elections increases the probability of abstaining again by 18 percent. The analysis of disillusioned youth demonstrates that Gezi protests have increased the probability of their conventional political participation; they can be associated either with a decline in their probability of voting for the AKP, or of being indecisive and/or abstaining. A factor change analysis, however, finds that the abstained and indecisive Kurdish youth's preferences have shifted towards pro-Kurdish Peace and Democracy Party post-Gezi.
Evcili, Funda; Golbasi, Zehra
2017
Makale
İngilizce
Sexual Myths and Sexual Health Knowledge Levels of Turkish University Students
Sexuality & Culture - An Interdisciplinary Journal
10.1007/s12119-017-9436-8
21(4)
976-990
This research was conducted to determine sexual myths and sexual health knowledge levels of Turkish university students. The research is descriptive research. It was performed between 8 and 12 February 2015 in a state university in Turkey. The study sample consisted of 1379 students. Data were collected using the Personal Information Form, Sexual Myths Scale (SMS) and Sexual Health Knowledge Test (SHKT). Data were analyzed in the SPSS program. The mean age of students was 21.7 +/- 1.27 years. Their first sources for obtaining information about sexuality related issues were as follows: peer/friends (59.1%), internet (42.5%), written materials (31.5%). SMS mean score of the students was 82.21 +/- 17.37. SHKT mean score of the students was 19.94 +/- 6.16. The SMS mean score of the male students was higher than that of the female students. The students living in urban areas had a lower SMS mean score and a higher SHKT mean score than did the students living in the rural areas. The students having well-educated mothers had a lower SMS mean score and a higher SHKT mean score than did the students with low-educated mothers (p < 0.05). There was a statistically significant negative correlation between SMS and SHKT. It is recommended that school-based education programs should be extended and that the peer education model should be integrated into the existing education programs to reduce the number of sexual myths among young people at risk and to increase their sexual health information.
Erdogan, Emre; Uyan-Semerci, Pinar
2017
Makale
İngilizce
Understanding young citizens' political participation in Turkey: does being young' matter?
Southeast European and Black Sea Studies
10.1080/14683857.2016.1235000
17(1)
57-75
Participation is key to the discussions of democracy and justice. For all citizens, no matter their differences, having the ability to participate is a difficult but required condition for a just and democratic political community. Based on the recent research on citizenship in Turkey, this article aims to explore, first, whether young citizens' political participation shows a different pattern when compared to the rest of the population and, second, whether being young still determines the outcome when controlled for demographical factors and economic status. We then question whether belonging to different collective identities plays a different role in the way young citizens participate, and how. Last, mostly focusing on young citizens' perceptions of the Gezi Park protests, the paper will discuss the role of politicized collective identities in the formation of conventional and unconventional political participation.
Enneli, H. Caglar; Enneli, Pinar
2017
Makale
İngilizce
Reinforcement and erosion of traditional gender roles among young people in a poor metropolitan area of Turkey
JOURNAL OF YOUTH STUDIES
10.1080/13676261.2016.1217320
20(3)
349-365
This paper aims to contribute to the existing studies on the young women's transition to adulthood in the case of Turkish women's exclusion from the labour market. The issue is discussed largely within the boundaries of traditional gender restrictions that keep women out of employment. Herein, we argue that the gender-based control of young women, perceived as the reason for their exclusion from the labour market, may be used by disadvantaged women as a way of avoiding difficult and unfavourable employment situations. Similarly, the gender roles imposed on men could also not be fulfilled due to the same restrictive labour market conditions. Furthermore, we suggest that the poverty simultaneously strengthens and erodes the very base of the traditional gender structure for both young women and young men, while forcing the young women out of employment and the young men to the unstable working conditions. This argument is based on a study conducted in Altnda, Ankara with a sample of 279 females and 340 males aged between 15 and 24. A mixed methodology, comprising a survey questionnaire followed by 60 in-depth interviews and 4 focus group discussions, was employed for this study.
Alpay, Mustafa
2017
Kitap
Türkçe
Türkiye'nin Gençlik Politikaları
Hiperlink Yayınları
978-605-2137-02-4
Youth policies, Turkey
Özkaplan, Nurcan; Öztan, Ece; Ruben, Ester
2017
Kitap
Türkçe
Avm'lerin Yorgun Gençleri
SAV(Sosyal Araştırmalar Vakfı)
Employment, Labor force participation, Labor market, Turkey
Türkiye’de Gençlerin Siyasal ve Sivil Katılımı
2017
Kitap
Türkçe
Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği
İletişim Yayınları
9789750508844
Unemployment, Youth unemployment, Education, Employment, Labor market
Park, Junyeong; Ranchin, Joris
2017
Rapor
Türkçe
Bir Bakışta Eğitim 2017 - Türkiye
OECD
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf
Çelik, Kezban & Lüküslü, Demet
2018
Makale
İngilizce
Unemployment as a chronic problem facing young people in Turkey
Research and Policy on Turkey
10.1080/23760818.2018.1517449
3(2)
155-172
The International Labour Organization (ILO) has warned of young workers facing a dangerous mix of high unemployment, increased inactivity and precarious work in developed countries, as well as persistently high working poverty in the developing world. Living in a developing country, Turkey’s young population experiences similar problems with unemployment and the transition to the labour market. Officially unemployment stood at nearly 11% in the first quarter of 2018 and the rate of youth unemployment was higher than twice the average of OECD countries – although the number of young people in higher education skyrocketed. However, the present troubles of Turkey’s youth in the labour market leave many of them questioning the meaning of acquiring an education, as well as the efficiency of the education system itself. It is common knowledge that higher education graduates in the 20–24 age group are more likely to be unemployed than adults who have lesser qualifications and young women are affected worst. Any effort to address the issue will need to draw on our understanding of various factors like labour market structure, demography, gender, and migration dynamics underlying unemployment and labour relations in Turkey today. This article evaluates these factors with a view to assessing their impact on the young generation of Turkey and shed light on youth unemployment and labour issues in the country.
Burke, Barbara Ruth; Sen, Ayse Fulya
2018
Makale
İngilizce
Social media choices and uses: comparing Turkish and American young-adults' social media activism
PALGRAVE COMMUNICATIONS
10.1057/s41599-018-0090-z
4
Advocates of new media-especially social networks, blogs, and photo/content sharing sites-argue that these tools create transformative impacts on society. Recently, around the world younger activists in popular democracy movements, uprisings, and protests, feeling disengaged by traditional forms of political discourse, have debated their positions on new media, and have used digital media to communicate, organize, and coordinate protest activities. While some media scholars suggest this is an indication that young people are active in creating a public sphere constructed by social media, there is still little real-world evidence that the technological potentials are widely realized. To address this gap, this comparative case study aims to reveal how some ordinary young people are using social media in response to political issues, investigating: if social media create a new kind of dynamic arena for their public activism; which factors may stimulate the young to activism; and whether their motivation is powerful enough to resist the status quo. Describing and analyzing qualitative interview data from a study of Turkish students and a parallel collection of data from US students, we construct an explanation of their communicated understandings of their differences and similarities in opportunities for political actions. Our findings indicate: there are many similar technical capacities; some similar topics are seen as political; and there are different understandings of what is and is not for public discussion among their personal collections of contacts and friends, with varying levels of real-world connections. This analysis is important in terms of understanding the ways uses of media technologies may be affected by different cultures, political and social conceptualizations and online communication patterns.
Uslu, Çağlaırmak Nilgün
2018
Kitap
Türkçe
Genç İşsizliği: Eğitimli Gençlerin İş Arama Süreçlerinin ve Eğitim İş Boşluğunun Azaltılmasında Bir Araç Olarak EMLT Örneği
Nisan Kitabevi Yayınları
Unemployment, Youth unemployment, Employment, Turkey
2018
Rapor
Türkçe
TRA2 Bölgesi Gençlik Araştırması
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı
https://www.academia.edu/36564277/TRA2_B%C3%96LGES%C4%B0_GEN%C3%87L%C4%B0K_ARA%C5%9ETIRMASI
2018
Rapor
Türkçe
İstatistiklerle Gençlik, 2017
TUİK
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27598
Gençkal Eroler, Elif
2019
Kitap
Türkçe
Dindar Nesil Yetiştirmek: Türkiye’nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası (2002-2016)
İletişim Yayınları
İstanbul
Lüküslü, Demet; Uzun, Begüm &Taşkın, Yüksel
2019
Rapor
Türkçe
Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma
TÜSES Yayınları
İstanbul
Yücel, Hakan
2019
Makale
Türkçe
Günümüz Türkiye’sinde Ermeni Genci Olmak: İstanbul’daki Ermeni Liseleri Mezunu Gençlerin Kimlik Algıları, Kimlik Kaynaklar ve Kimlik Stratejileri
Alternatif Politika
http://alternatifpolitika.com/makale/gunumuz-turkiye-sinde-ermeni-genci-olmak-istanbul-daki-ermeni-liseleri-mezunu-genclerin-kimlik-algilari-kimlik-kaynaklari-ve-kimlik-stratejileri
11(2)
pp. 401-429
Şener, Gülüm, Yücel, Hakan & Yedikardeş, Umur
2019
Makale
Türkçe
Dijital Çağda Gençlik ve Parti Politikaları: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Genç Üyelerinin Sosyal Medya Kullanımı
Global Media Journal TR Edition
https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/01_gulum_sener_hakan_yucel_umur_yedikardes.pdf
10 (19)
Gencoğlu, Funda; Yarkın, Derya Buğra
2019
Makale
İngilizce
The student movement in Turkey: A case study of the relationship between (re)politicization and democratization
Journal of Youth Studies
10.1080/13676261.2018.1535170
22(5)
658-677
One particularly striking aspect of the global waves of social movements is the increasing politicization of youth, including students. Taking this as its starting point, this article discusses what the politicization of youth could mean for democracy and democratization in Turkey. This is important because, especially since 2011, Turkish politics has been dominated by debates concerning authoritarianization. Focusing on the largest student organization in Turkey, the Student Collectives (SC), this article shows that the relationship between politicization and democratization is more complicated than at first sight. Some aspects of the student movement in Turkey suggest it is an important moment of democratization in Turkey while other aspects arouse scepticism. Three crucial indicators of a movement’s democratic potential are whether it attends to deciphering the existing constellation of power relations, reflects on the possibility of installing a counter-hegemony and gives importance to collective identities. However, the SC’s potential democratic contribution is weakened by its conceptualization of democratic struggle in terms of antagonism rather than agonism through ‘moralizing’ politics. Moreover, its reluctance to engage with institutions of representative democracy further complicates the matter. The main contribution of this study is its discussion of various forms of politicization and their possible effects on democratization; and to give some clues to the activists of different social movements that can be helpful in their self-reflection.
Türkoğlu, Didem
2019
Makale
İngilizce
Student protests and organised labour: Developing a research agenda for mobilisation in late neoliberalism
Current sociology
10.1177/0011392119865768
67(7)
Duman, Nezahat Altuntaş & Doğanay, Gülmelek
2019
Makale
Türkçe
Gençlerin Toplumsallaşma Mekanı olarak Trabzon Kent Merkezi
Alternatif Politika
https://alternatifpolitika.com/site/cilt/11/sayi/3/9-Altuntas_Duman%26Doganay-Trabzon-Toplumsallasma-Mekani.pdf
11(3)
675-715
Yücel, Hakan
2019
Makale
Türkçe
Günümüz Türkiye'sinde Ermeni genci olmak: İstanbul'daki Ermeni liseleri mezunu gençlerin kimlik algıları, kimlik kaynakları ve kimlik stratejileri
Alternatif Politika
https://alternatifpolitika.com/site/cilt/11/sayi/2/4-Yucel-Gunumuz-Turkiyesinde-Ermeni-Genci-Olmak.pdf
11(2)
401-429
Acikgoz, Selcuk; Haudenhuyse, Reinhard; Asci, Hulya
2019
Makale
İngilizce
Social inclusion for whom and towards what end? A critical discourse analysis of youth and sport policies in Turkey
JOURNAL OF YOUTH STUDIES
10.1080/13676261.2018.1506571
22(3)
330-345
This article examines the social inclusion policy strategies of the Turkish Ministry of Youth and Sport (MYS). Using a critical discourse analysis, based on Norman Fairclough's work (2012), the aim is to analyse the discourses used within policy-related documents regarding social inclusion, youth, and sport. In order to achieve this objective, we analysed 15 key documents, including annual activity reports, national youth and sport policy documents, and strategic plans produced by the Ministry. Findings revealed that the dominant discourses about young people seem to be embedded within neoliberal and neoconservative ideologies in which depoliticised notions of 'employment/apprenticeship' and 'the family' are put forward as solutions for the social inclusion of young people. However, such a discourse risks further sustaining the social exclusion of youth, denying their full citizenship.
Gencoglu, Funda; Bugra Yarkin, Derya
2019
Makale
İngilizce
The student movement in Turkey: a case study of the relationship between (re)politicization and democratization
JOURNAL OF YOUTH STUDIES
10.1080/13676261.2018.1535170
22(5)
658-677
One particularly striking aspect of the global waves of social movements is the increasing politicization of youth, including students. Taking this as its starting point, this article discusses what the politicization of youth could mean for democracy and democratization in Turkey. This is important because, especially since 2011, Turkish politics has been dominated by debates concerning authoritarianization. Focusing on the largest student organization in Turkey, the Student Collectives (SC), this article shows that the relationship between politicization and democratization is more complicated than at first sight. Some aspects of the student movement in Turkey suggest it is an important moment of democratization in Turkey while other aspects arouse scepticism. Three crucial indicators of a movement's democratic potential are whether it attends to deciphering the existing constellation of power relations, reflects on the possibility of installing a counter-hegemony and gives importance to collective identities. However, the SC's potential democratic contribution is weakened by its conceptualization of democratic struggle in terms of antagonism rather than agonism through 'moralizing' politics. Moreover, its reluctance to engage with institutions of representative democracy further complicates the matter. The main contribution of this study is its discussion of various forms of politicization and their possible effects on democratization; and to give some clues to the activists of different social movements that can be helpful in their self-reflection.
Tekkas Kerman, Kader; Betrus, Patricia
2019
Makale
İngilizce
What makes a man a real man?: Perspectives regarding masculinities and gender roles among young men in Turkey
ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES
10.1080/12259276.2019.1682268
25(4)
491-514
Analyzing 5 focus group interviews with 46 college-going men (18-25 years), this qualitative study specifically explores perspectives of young Turkish men about meanings and conceptualizations of masculinities and gender roles. Our study finds that they viewed masculinity as demonstrating and maintaining superior, tough, self-sufficient, exteriors. Homosocial practices, including sexual objectification, competition, and homophobia, are important for the maintenance of male dominance and masculinity. Our respondents felt that men should avoid housework so as not to be identified as feminine or ridiculed by their families or peers. In this qualitative study, we illustrate how masculinities and gender roles are shaped among college-going young men with specific examples from the interviews. The study revealed that, societal pressure stemming from cultural traditions and Islam has a significant influence on these men's understanding of acceptable gender roles and masculinity. Based on these findings, we propose strategies to reformulate a healthy gender identity and to support young men at individual, community, and societal levels.
Bozok, Mehmet; Bozok, Nihan
2019
Makale
İngilizce
The household, the street and the labour market: masculinities and homosocial solidarity networks of Afghan migrant boys in a squatter neighbourhood in Istanbul
NORMA
10.1080/18902138.2018.1519241
14(2)
96-111
This study focuses on how undocumented Afghan migrant boys construct homosocial solidarity networks in the absence of their families in a squatter neighbourhood in Istanbul, Turkey. Based on the findings of qualitative field research conducted in 2015, this study argues that the homosocial solidarity networks among young Afghan migrant boys are developed in three different spatial contexts: the household, the street and the labour market. These homosocial solidarity networks enable them to survive in a foreign country which is full of challenges. Being a part of those networks provides employment in a competitive labour market, as well as security. In that process, while trying to survive, young Afghan migrant boys engage in gender stretching in the household. At the same time, in spite of their fragility as undocumented young migrants in a foreign land, they develop stern-yet-fragile transnational migrant masculinities challenging local masculinities in the public sphere, at the cost of losing their childhood in an early age.
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
2020
Rapor
Türkçe
Türkiye’nin Gençliği Araştırması Raporu
İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
IstanPol
2020
Rapor
Türkçe
Türkiye’de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı Araştırma Raporu
IstanPol
Lüküslü, Demet
2020
Makale
Türkçe
İmtiyazlı bir kitleden işsizler ordusuna değişen gençlik algısı
Alternatif Politika
12(2)
336-352
Gençlik kategorisi farklı dönemlerde farklı şekilde tanımlanan, farklı misyonlar verilen dinamik bir kategoridir. Bu makale, gençlik kavramının modern anlamıyla ortaya çıktığı, modern eğitim sisteminin dikey toplumsal hareketlilik vaat ettiği ve gençlerin imtiyazlı bir kategori olarak tanımlanmasına, İkinci Dünya Savaşı sonrasında eğitimin kitleselleşmesiyle yaşanan değişime ve ardından neoliberal dönemle beraber ortaya çıkan, eğitimin vaatlerini yerine getiremediği ve genç işsizliğinin başat rol oynadığı toplumlarda genç olmaya deneyimine odaklanmaktadır. Yaşanan dönüşümle beraber “yetişkinliğe” geçişin gittikçe zorlaştığı, zorlu bir gençlik dönemi ortaya çıkmaktadır.
Şahin, Türe
2020
Makale
İngilizce
Rethinking alternative youth identities in Izmir: ‘Indifferently cool’ manifestations
European Journal of Cultural Studies
10.1177/1367549420919873
24(5)
Akkaya, Aysun Yaralı
2020
Makale
Türkçe
Eğitim Hareketliliğinin Gençliğe Etkisini Beklentiler ve Sonuçları Üzerinden Okumak: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Alternatif Politika
https://alternatifpolitika.com/site/cilt/12/sayi/2/4-Yarali-Akkaya-Egitim-Hareketliligi.pdf
12(2)
353-381
Usanmaz, Ahmet; Kahraman, Fatih
2020
Makale
Türkçe
Güvencesizlik, Gençlik ve İnşaat: İnşaatın Eğitimli Gençleri Üzerine Bir Araştırma
Gençlik Araştırmaları Dergisi
8(20)
106-128
Imamoglu, Ekrem
2020
Makale
İngilizce
ISTANBUL'S SYRIAN CHILDREN AND YOUTH
TURKISH POLICY QUARTERLY
19(1)
11-18
The unexpected influx of Syrians to Turkey has shifted the focus in political and administrative discussions. Turkey has accepted over 3.5 million Syrians fleeing from the civil war while Istanbul alone hosts over half a million Syrians. The population influx to major urban areas has put further responsibility on the shoulders of local governments. Istanbul being the Ibremost. Given the low average age of the Syrian community Istanbul Metropolitan Municipality is specifically in a position to address the needs of Syrian children and youth from education to health and from integration to self-realization.
Tuysuz, Suat; Gurel, Melek Eryentu; Gulmez, Recep
2020
Makale
İngilizce
Politics of Space in The Context of The Right to the City and Gender: The Case of KYK Residences in Erzincan
JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY
10.26650/JECS2019-0086
61
85-105
In Turkey termination of a mixed university student residence' policy was put into practice by the Ministry of Youth and Sports in 2013. This policy has created an actual situation that proposes the placement of male students in the residences that are close to the center, and the female students in the student residences in locations that can be considered deserted and remote for women in Erzincan. The sample of this study is composed of 459 people, including both male and female students, who live in all Higher Education Student Loan and Housing Board (HESLHB) residences in the city. The surveys conducted on the sample form the data of the research. The data were analyzed with independent sample t-test and ANOVA test The findings show that the policy on the termination of mixed residences, which may be referred to as the gendering of space, creates gender inequity. The results of the study show that the visibility of female students in public-urban areas has been limited in line with conservative and patriarchal policies which delimits their right to the city. However, it shows that this results in the fact that male students are pushed into a more financially disadvantaged position.
Hakimi, Aziz A.
2020
Makale
İngilizce
Good men don't elope': Afghan migrant men's discourses on labour migration, marriage and masculinity
HISTORY AND ANTHROPOLOGY
10.1080/02757206.2020.1865342
This article explores the intersections between masculinity, migration and marital strategies through both a historical and ethnographic focus on the everyday lives of Turkmen men from Northern Afghanistan working in Turkey. While the economic rationales of migration (in response to war and poverty) have been studied previously, this is the first time the intertwined nature of the martial and migratory strategies of Afghan men have been examined in a diaspora context. This involves examining the connections between strategies of self-making as adult males through marriage and strategies of capital accumulation as migrant workers. Moreover, providing for one's family, rather than the desire for individual fulfilment, is a key signifier of a caring and loving man and one of the many ways in which men in Afghanistan assert and perform their masculinity. The argument presented in this article seeks to go beyond the notion that young Turkmen men from Afghanistan are merely conservative in their attitudes to marriage in terms of compliance to parental choice of partners. Rather, it seeks to highlight the importance of the maintenance of social networks that require the upholding of moral and material obligations towards familial and kin elders to the livelihood strategies of these men. This argument integrates Afghan men (and especially Turkmen men) into wider discussions of patriarchy and family life in globalizing contexts rather than simply treating them as an exception to broader socio-economic trends.
Bee, Cristiano
2021
Makale
İngilizce
The civic and political participation of young people in a context of heightened authoritarianism. The case of Turkey
Journal of Youth Studies
10.1080/13676261.2019.1683523
24(1)
40-61
Applying insights from research on civic and political participation, this study focuses on the effects that the recent authoritarian turn taken by Turkey had on the expression of participatory behaviours by young people. The analysis brings about a number of contentious issues and intertwines two recent dynamics. First of all recent events (such as the protests associated with the occupygezi movement) show that youth in Turkey are extremely important players and political actors. Secondly, however, the authoritarian turn taken by the country under the AKP’s governance resulted in serious and alarming limitations to the exercise of basic freedoms and hence participatory behaviours. Based on the results of 40 semi-structured interviews with young people involved in civil society organisations, the article discusses three aspects: young people’s views of active citizenship; the instruments of empowerment that stimulate participatory behaviours and the significance attributed to different means of civic and political participation. The analysis reveals the complexity of active citizenship in a context of heightened authoritarianism and underlines the constraints put on the exercise of civic and political participation by the current government. It also unpacks the alarming consequences of the AKP agenda on the expression of freedoms, with a particular focus on the repression of participatory behaviours.
Türkoğlu, Didem
2021
Kitap bölümü
İngilizce
Ever failed? Fail again, fail better: Tuition protests in Germany, Turkey, and the United States
Lorenzo, della Porta & Guzman-Concha (Eds.). Student Movements in Late Neoliberalism.
Palgrave Macmillan
10.1007/978-3-030-75754-0_11
269-292
At the turn of the millennium, multiple countries erupted in student protests against tuition hikes in public universities. Despite arising in varying political contexts, these protests followed remarkably similar paths to achieving concessions. In this chapter, I compare student protests against tuition hikes across three different welfare state types: Germany, Turkey, and the United States. I argue that the crucial commonality across these cases was the formation of unexpected alliances made possible by the failures of past movements. I offer a meso-level analysis of past “failures” that empowered strategic intentions through activists’ collective memory work. These positions offered new possibilities for brokerage, enabled and constrained different alliance configurations, especially with labor unions and civil society organizations. The legacy of the 1960s and the 1990s influenced the pathways available to the student activists in the 2000s.
Alemdaroğlu, Ayça
2021
Makale
İngilizce
Governing youth in times of dissent: Essay competitions, politics of history, and emotions
Turkish Studies
10.1080/14683849.2020.1868299
22(2)
222-241
This article examines the AKP’s youth politics in the aftermath of the 2013 Gezi Protests. It focuses on a seemingly mundane cultural practice of essay writing and student essay competitions to investigate the party’s message and methods in addressing young people. In particular, it examines the politics of history and emotional politics in the party's effort to construct and administer youth publics. The article argues that the AKP’s power is embedded in and reproduced by the articulation of political differences and mobilization of emotions, which play a significant role in the party’s broader bid to reorganize society, redefine collective identity, and control dissent.
Sahin, Ture
2021
Makale
İngilizce
Rethinking alternative youth identities in Izmir: 'Indifferently cool' manifestations
EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES
10.1177/1367549420919873
24(5)
1143-1159
This article discusses the self-identification and meaning-making processes of 'alternative' youth in Izmir, Turkey, by focusing on their own narratives and the microcosmos of their everyday life practices. The research argues that while alternative young individuals benefit from the global subcultural scene, particularly hipster subculture, they also create complex signifiers within their cultural environments to emphasise both individual subjectivities and shared 'alternative' group identities. The article claims that subcultures, with their styles, images and music that are consumed in imaginative ways, become productive and creative spheres of cultural production that are constantly at interplay with broader cultural forms in a given society. Hence, opening up a debate on youth subcultures has the potential to give salient clues about the transformations of society at large and its cultural values and beliefs. In this sense, the study formulates subcultures as offshoots - even forms of resistance - both drawing on and feeding mainstream cultural forms. The study is based on field research conducted among alternative youth in Izmir, Turkey - through participant observation, semi-structured interviews with youth groups and in-depth interviews with the owners and workers of the places where 'alternative' youth hang out. Since contemporary youth cultures in Turkey are a highly under-researched area, this article aims at mapping out a general framework towards a better understanding of the everyday practices and meaning worlds of alternative young people. It is hoped that this, in turn, will serve to pave the way for further research on youth subcultures in Turkey.
Bee, Cristiano
2021
Makale
İngilizce
The civic and political participation of young people in a context of heightened authoritarianism. The case of Turkey
JOURNAL OF YOUTH STUDIES
10.1080/13676261.2019.1683523
24(1)
40-61
Applying insights from research on civic and political participation, this study focuses on the effects that the recent authoritarian turn taken by Turkey had on the expression of participatory behaviours by young people. The analysis brings about a number of contentious issues and intertwines two recent dynamics. First of all recent events (such as the protests associated with the occupygezi movement) show that youth in Turkey are extremely important players and political actors. Secondly, however, the authoritarian turn taken by the country under the AKP's governance resulted in serious and alarming limitations to the exercise of basic freedoms and hence participatory behaviours. Based on the results of 40 semi-structured interviews with young people involved in civil society organisations, the article discusses three aspects: young people's views of active citizenship; the instruments of empowerment that stimulate participatory behaviours and the significance attributed to different means of civic and political participation. The analysis reveals the complexity of active citizenship in a context of heightened authoritarianism and underlines the constraints put on the exercise of civic and political participation by the current government. It also unpacks the alarming consequences of the AKP agenda on the expression of freedoms, with a particular focus on the repression of participatory behaviours.
Bozan, Aysegul
2021
Makale
İngilizce
The Alevi issue and democratic rights in Turkey as seen by young AKP activists: social conflict, identity boundaries and some perspectives on recognition
SOUTHEAST EUROPEAN AND BLACK SEA STUDIES
10.1080/14683857.2021.1909283
21(2)
273-292
This paper discusses the Alevi-Sunni social conflict in Turkey through an examination of how the politically engaged youth of the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) perceived the rights of the Alevi population around the time of the AKP's 'Democratic Opening'. Based on qualitative fieldwork involving 78 interviews conducted between 2009 and 2011 in seven different cities, the research focuses on the boundaries of AKP identity concerning Alevis' democratic demands and different modes of reconciliation with these. The results show the issue of Alevi politico-religious rights to reveal the religious, institutional and national boundaries of AKP political identity. In addition, the demand for the construction of a museum to commemorate the 1993 Madimak Massacre in Sivas triggered the Sunni memory boundaries of young activists in that city. The AKP youth also presented some approaches that reconciled with Alevi demands, classified as pragmatic, political and subjective.
Kutuk-Kuris, Merve
2021
Makale
İngilizce
Muslim Fashionistas in Contemporary Turkey Devoted Mothers, Benevolent Philanthropists, and Leisure Enthusiasts
JOURNAL OF MIDDLE EAST WOMENS STUDIES
10.1215/15525864-9306860
17(3)
395-422
Turkey's Islamic fashion market transformed during the 2010s with the entry of young, bourgeois, fashion-conscious Muslim female entrepreneurs. As designers, manufacturers, and retailers, these Muslim fashionistas not only gained the attention of youngMuslim women but also became lifestyle gurus, projecting images of the successful entrepreneur, the ideal mother, the benevolent philanthropist, and the leisure enthusiast. This combination of roles resonates with the notion of the ideal Muslim woman promoted by the government. But its performance entails moments of imperfection and moral dilemma, as the demands of capitalism and consumerism place Muslim fashionistas in opposition to the teachings of their faith and traditional gender regimes. Drawing on practice theory, and on ethnographic fieldwork conducted in Istanbul, this article explores Muslim fashionistas' everyday performances in the fields of family, charity, and leisure. The objective is to analyze how these agents negotiate and interpret quotidian inconsistencies between their religious and social ideals and those ideals' manifestation.
Yabanci, Bilge
2021
Makale
İngilizce
Work for the Nation, Obey the State, Praise the Ummah: Turkey?s Government-oriented Youth Organizations in Cultivating a New Nation
ETHNOPOLITICS
10.1080/17449057.2019.1676536
20(4)
467-499
Modern Turkey?s emergence was a nationalist struggle that aimed to cultivate youth as secular citizens. Almost a century later, the ruling Justice and Development Party (AKP) attempts to re-model youth through a new ethno-religious nationalist project. This study argues that different from the secular Kemalist social engineering that dominated the state?s youth policy for decades, the AKP relies on the intermediary agency of Islamist-conservative and government-oriented civil society to shape young generations and convey ethno-religious nationalism to youth. Seventeen government-oriented youth organizations illustrate the extent of the Justice and Development Party?s (AKP) quest for a new national identity and cultural hegemony within the broader context of Turkey?s steady decline into an authoritarian regime. The findings?based on original fieldwork conducted between October 2017?June 2019?demonstrate youth organizations? country-wide grassroots engagement in four categories: indoctrination, extra-curricular training, service provision in the education sector, and street activism and humanitarian work. Their self-defined goals, ideological roots and grassroots reach inject a new disciplinary ethos and statist values in youth towards shaping them as Muslim and nationalist ?ideal citizens?. The study offers insights on the societal aspects of authoritarian regime building and cautions that crafting ?successful? authoritarian regimes is not a one-way process that takes place only at the formal institutional level. A broad range of societal players and coalitions, including civil society, play a critical role in authoritarian regime building.
Kaymas, Serhat; Yakin, Orhun
2021
Makale
İngilizce
Re-reading the darkest side of the story: creative industries, cultural work and the formation of young employees under the hegemony of late capitalism in Turkey
CREATIVE INDUSTRIES JOURNAL
10.1080/17510694.2021.2005315
This article explores the ongoing relations between creative industries, cultural work and the formation of young Turkish creative professionals' self- realization practices under the existing conditions of Turkey's 'neo authoritarian' liberalism. Drawing on the relational work perspective from economic sociology and semi-structured interviews with the study's respondents (N:120), this article will be headed towards the reconsideration of social, economic, political and cultural constitutions of Turkish creative professionals' formation in the creative economies of Turkey. In contrast with the majority of existing studies on this topic, this study argues that, contemporary capitalism's impact on the creative professionals' formations is not the necessarily the same. Profound differences there exist. Especially, the cultural and economic constitutions of creative professionals' in any given states creative economies conditions. Therefore, my study would conclude that the impact of late capitalism on creative labour is not unidirectional at least not in Turkish labours case. Conversely, the post Fordist service economies provide some positive contributions to Turkish young creative labourers' subjectivities.
Lüküslü, Demet; Çelik, Kezban
2022
Makale
İngilizce
Gendering the NEET category: young NEET women in Turkey
Turkish Studies
10.1080/14683849.2021.1882861
23(2)
200-222
Lüküslü, Demet; Çelik, Kezban; Çakar, Yakut, Burcu; Yılmaz, Volkan; & Oy, Burcu
2014
Rapor
Türkçe
Aile, Piyasa ve Devlet Üçgeninde Genç Kadınlık Deneyimleri: ‘Ev Kızları’ ve ‘Yurt Kızları’
İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi (GÇB)
http://genclik.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2019/03/GCB_Genc_Kad_C4_B1n_Rapor_.pdf
Lüküslü, Demet; Barbaros, Renan Funda & Zürcher, Erik-Jan(eds.),
2014
Kitap bölümü
Türkçe
12 Mart Rejiminin Gençlik Algısı
Modernizmin Yansımaları. 70’li Yıllarda Türkiye
Efil Yayınevi
Ankara
pp. 269-288
Lüküslü, Demet
2014
Kitap bölümü
İngilizce
Cyberspace in Turkey: A “Youthful” Space for Expressing Powerful Discontent and Suffering
Herrera & Sakr (Eds.). Wired Citizenship: Youth learning and activism in the Middle East
Routledge
76-88
Köten, Esra & Erdoğan, Barış
2014
Makale
Türkçe
Sanaldan Gerçeğe Ağlara Tutunmak: Engelli Gençlerin Facebook’ta Sosyalleşme Deneyimleri
Alternatif Politika
https://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/18-Aralik-2014/1esrakoten_bariserdogan.pdf
6(3)
333-358
Kömürcü, Derya
2014
Makale
Türkçe
Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri
Alternatif Politika
https://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/17-Eylul-2014/4deryakomurcu.pdf
6(2)
277-299
Sener, Tulin
2014
Makale
İngilizce
Civic and Political Participation of Women and Youth in Turkey: An Examination of Perspectives of Public Authorities and NGOs
Journal of Civil Society
10.1080/17448689.2013.862083
10 (1)
69-81
The aim of this article is to present a review of the discourses of public authorities and non-governmental organizations (NGOs) on civic and political participation of youth and women in Turkey. Drawing on policy documents and elite interviews, this article explores the role of civil society organizations in promoting civic and political organizations in traditionally marginal groups. The article is primarily concerned with unpacking dominant discourses, as produced by public documents and official statements by both civil society organizations and policy-makers. The analysis will produce an overview of their general discursive orientations and the related legal changes and policy implementations. The article then looks at the impact of these discursive formulations to the issue of participation. What is important to note is that action plans and strategies are not always implemented in a manner that is in keeping with the original intentions of policy-makers. The review of public and civil society documents highlights serious differences in focus and coverage between the groups. It also highlights limited engagement with the actual issues of civic and political participation. While youth participation is paid limited attention, women participation is mostly associated with political representation in national and local political bodies.
Beşirli, Hayati
2014
Kitap
Türkçe
Gençlik Sosyolojisi. Politik Toplumsallaşma ve Gençlik
Siyasal Kitabevi
6054627349
Politics, Youth sociology, Political Engagement, Engagement, Turkey, Socialization
Kurtaran, Yörük; Yurttagüler Laden
2014
Kitap
Türkçe
Gençlik Çalışmaları Tarihi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
978-605-399-326-1
Youth studies, Turkey
Yılmaz, Volkan; Bahçeci, Devin
2014
Rapor
Türkçe
Gençlerin Siyasi Katılımı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
978-605-399-338-4
Yılmaz, Volkan; Oy, Burcu
2014
Rapor
Türkçe
Türkiye'de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
978-605-399-337-7
Yurttagüler, Laden; Oy, Burcu; Kurtaran, Yörük
2014
Rapor
Türkçe
Özerklik ve Özgürlükler Açısından Türkiye'de Gençlik Politikaları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
978-605-399-345-2
Konda Araştırma ve Danışmanlık
2014
Rapor
Türkçe
Türkiye’de Gençlerin Katılımı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Neyzi, L. & Darıcı, H.
2015
Makale
Generation in debt: Family, politics, and youth subjectivities in Diyarbakır
New Perspectives on Turkey
10.1017/npt.2015.2
https://www.cambridge.org/core/journals/new-perspectives-on-turkey/article/abs/generation-in-debt-family-politics-and-youth-subjectivities-in-diyarbakir/C5B02C20766C3C9047F909C30C3B971A
Diyarbakır
Kurdish youth; war; violence; gender
Lüküslü, Demet
2015
Kitap
Türkçe
Türkiye’nin 68’i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi
Dipnot Yayınları
Ankara
Bayhan, Vehbi
2015
Makale
Türkçe
Tükiye’de Gençlik Sosyolojisi Çalışmaları
Sosyoloji Konferansları
52
pp. 355-390
Caymaz, Birol
2015
Makale
Türkçe
Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda ‘Gençlik’
İletişim
http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/en/download/article-file/82940
22
pp. 31-62
Erdoğan, Barış & Köten, Esra
2015
Makale
Türkçe
‘As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!’ Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler
Alternatif Politika
https://alternatifpolitika.com/makale/as-kendini-de-hepimiz-kurtulalim-artik-sosyal-dislanmadan-intihara-lgbt-gencler
7(1)
pp. 143-167
Yücel, Hakan & Yıldız, Süheyla
2015
Makale
Türkçe
“Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye’deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri
Alternatif Politika
http://alternatifpolitika.com/makale/kimliklenerek-toplumla-butunlesme-turkiye-deki-ermeni-ve-yahudi-orgutlenmeleri-aktorlerinin-kimlik-algilari-ve-stratejileri
7(3)
Yavuz, Şahinde
2015
Makale
Türkçe
Erkekliğin Tutkulu Hali: Tofaş Modifiye Gençliği
Masculinities: A Journal of Identity and Culture
http://masculinitiesjournal.org/pdf/4267-%20%C5%9Eahinde%20Yavuz%20-%20Erkekli%C4%9Fin%20Tutkulu%20Hali%20-%20Tofa%C5%9F%20Modifiye%20Gen%C3%A7li%C4%9Fi.pdf
4
pp. 70-104
Tanyaş, B.,
2015
Makale
Türkçe
Gençler ve Politik Katılım: Gezi Parkı Eylemlerinde ‘Apolitik’ Nesil
Eleştirel Psikoloji Bülteni(6)
Özyeğin, Gül
2015
Kitap
İngilizce
New desires, new selves: Sex, love, and piety among Turkish youth
NYU Press
As Turkey pushes for its place in the global pecking order and embraces neoliberal capitalism, the nation has seen a period of unprecedented shifts in political, religious, and gender and sexual identities. This book shows how this social transformation in Turkey is felt most strongly among its young people, eager to surrender to the seduction of sexual modernity, but also longing to reman attached to traditional social relations, identities and histories. Engaging a wide array of upwardly-mobile young adults, Ozyegin links the biographies of individuals with the biography of a nation, revealing their creation of conflicted identities in a country which has existed uneasily between West and East, modern and traditional, and secular and Islamic. For these young people sexuality, gender expression, and intimate relationships in particular serve as key sites for reproducing and challenging patriarchy and paternalism that was hallmark of earlier generations. As the book evocatively shows, the quest for sexual freedom and an escape frpm patriarchal constructions of selfless femininity and protective masculinity promise both personal transformations and profound sexual guilt and anxiety. A poignant and original study, the book presents a snapshot of cultural change on the eve of rapid globalization in the Muslim world.
Erdoğan, Emre
2015
Makale
Türkçe
Siyasal Psikoloji Siyasal Katılım Hakkında Ne Öğretebilir? Gezi Protestoları’na Katılanlar Üzerinden Bir Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Siyasa Bİlimler Dergisi
10.14782/SBD.2015112077
3(1)
31-58
Alemdaroğlu, Ayça
2015
Makale
İngilizce
Escaping femininity, claiming respectability: Culture, class and young women in Turkey
Women's Studies International Forum
10.1016/j.wsif.2015.09.006
53
53-62
Drawing on interview-based ethnographic research in Ankara, this article studies formations of femininity across social classes in urban Turkey. It centers on four young women, who have unequal access to economic resources and different cultural meanings. Through their biographies, this paper examines the effects of social class on experiences of gender and negotiations of femininity, on the one hand. And on the other, it demonstrates common narratives that young women employ in negotiating gender. While they commonly escape certain forms of femininity, which they frequently describe as traditional, backward, or submissive, they also employ alternative narratives such as independence, career success, moderation, chastity, and religiosity to attest self-value and respectability. Studying young women's experiences of gender and their negotiations of power provides fertile ground for further exploration of the construction of gender and class in relational terms.
Muti, Öndercan
2015
Makale
Türkçe
Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar : 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri
Toplum ve Bilim
132
150-161
Bu makalede Hrant Dinkin katledilmesinin 1990 civarı doğumlu Ermeni gençlerin siyasi angajmanı üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. 19 Ocak, Türkiyede geniş biryaş grubunun doğrudan deneyimlediği ilk tarihsel olay olarak, özellikle 1990 civarıdoğumlu Ermeni gençlerin duygu ve düşünce ortaklığı kazanmaların yol açmış ve hatta yeni bir Ermeni politik kuşak doğurmuştur. Türkiye solu içerisinde örgütlenmiş 78kuşağı mensubu Ermenilerle bu genç kuşak arasında bir süreklilik gözlenmektedir vesöz konusu süreklilik içinde bu genç kuşağın örgütlenmesinde Ermeni kimliği önemli bir rol oynar. Söz konusu vurgu bu kuşağın Gezi Parkı eylemleri sırasında bellek talepleri olarak niteleyebileceğimiz itirazlarıyla da uyumludur. 2007den beri yaşanansiyasi hareketlilik, olanak halinde bir 19 Ocak kuşağı doğurmuş ve Gezi Parkı eylemleri de bu kuşağın biçimlenmiş bir politik bütün olarak ortak tepki ve taleplerini ortayakoyabildiği bir fırsat yaratmıştır.
Eldem, Canet T. Sarıtaş
2015
Makale
Türkçe
Genç kadın emeği ve sermaye arasındaki pazarlık: Devlet, emek piyasası ve aile bağlamında bir işsizlik analizi
Fe Dergi
7(1)
16-31
Mortenson, Erik; Ergun, Duygu; Erdogan, Selen
2015
Makale
İngilizce
Underground literature and its influence on youth in Turkey
New Perspectives on Turkey
10.1017/npt.2015.3
52
77-104
This paper examines the impact underground literature (yeralti edebiyati) has on influencing the opinions and beliefs of Turkey's youth regarding issues of contemporary importance. In order to understand the relevance of this genre to Turkish youth culture, we have not only examined the debate surrounding the topic in popular and academic circles, but also asked the readers themselves their opinions about their experience with the genre (in both its imported Western and homegrown Turkish variants) and its relevance to their lives. For our purposes, the effect of such texts on readers is the primary focus, and ours is the first mixed-media study to conduct a methodological, data-based investigation into the composition and opinions of underground literature's readers. Thus, our study supplements a lack in the existing scholarship by offering concrete qualitative and quantitative data that will better elucidate our knowledge of the relationship between underground literature and Turkish youth attitudes, as well as the potential the genre might hold for the future of Turkey's youth.
Yigit, Ahu
2015
Makale
İngilizce
Those who laugh together, belong together: Online satire in Turkey
Turkish Policy Quarterly
4
61-69
Since the mass participation in the Gezi Park protests of 2013, youth activism in Turkey has not translated into party politics, nor has another similar wave of protests followed. However, the line of criticism directed against the government and its leaders during the protests is still present, and is particularly visible online. Besides more serious political criticism found online, certain satire websites, Facebook groups, and some so-called benign Twitter trolls have developed a critical, humorous voice of their own. This article is an analysis of the humor and youth activism displayed in these venues, placing both into the broader context of present-day Turkish politics.
Senturk, Murat
2015
Makale
Türkçe
Dışarıda ve Dışında Olmak: Yoksul Gençlerin Mekânla İlişkileri
Sosyoloji Dergisi
10.16917/sd.2015.2.0100
35(2)
188-201
Türkiye’de yoksulluk çalışmalarında en dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan kadınların ve gençlerin kentle ve mekânla ilişkilerinin yeterince ele alındığı söylenemez. Sosyal dışlanmanın tezahürlerinden biri olan mekânsal dışlanmanın yoksul gençlerin gündelik hayatında birçok sorun oluşturduğu söylenebilir. Zira yoksul gençlerin gündelik hayatının şekillenmesinde ve yaşama tercihlerinde mekânsal dışlanma süreçleri önemli bir rol oynamaktadır. Yoksul gençlerin mekânla ilişki kurmaları ve/veya kurmamaları bir değişken olarak hem yoksulluk hem de gençlik araştırmalarına konu edilmelidir. Bu çalışmada, söz konusu ihtiyaçtan hareketle yoksul gençlerin mekânsal dışlanma süreçleri ve dışlanmanın getirdiği sorunlar ele alınmaktadır. Yoksul gençlerin mekânsal dışlanma pratikleri, Türkiye’de yoksullukla ve gençlikle ilgili yapılmış saha araştırmalarında ortaya çıkan veriler üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan saha araştırmaları verileri çoğunlukla nitel araştırmalara dayanmaktadır. Bu makalede, mekânın dışında bırakılan ve dışarıda kalan yoksul gençlerin mekânsal içermesini sağlayacak olan temel yaklaşımın deneyimleme kapasitesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deneyimleme, mekânla ve mekânı var eden insanla bir arada olmayı, teması zorunlu kılmaktadır. Söz konusu deneyim, kişinin hem mekânsal hem de toplumsal açıdan kendini var etmesini mümkün kılmaktadır.
Tezcan, Mahmut
2015
Kitap
Türkçe
Gençlik Kültür ve Toplum
Anı Yayınları
9786051700090
Youth culture, Turkey
Okur, Ahmet
2015
Rapor
Türkçe
Türkiye'de Genç İşsizliği ve Nedenleri
Gazi Kitabevi
2015
Rapor
Türkçe
Gençlik Çalışma Grubu Raporu/ Onunca Kalkınma Planı 2014-2018
T.C. Kalkınma Bakanlığı
http://www.tuseb.gov.tr/tacese/yuklemeler/adolesan/Gençlik%20Çalışma%20Grubu%20Raporu.pdf
Selamoglu, Ahmet
2016
Makale
Türkçe
Gençler ve Sendikal İlişki Üzerine Değerlendirme: Yeni Bir Frekans Arayışının Kaçınılmazlığı
Çalışma ve Toplum
2
pp. 757-788.
Lüküslü, Demet
2016
Makale
İngilizce
Creating a pious generation: youth and education policies of the AKP in Turkey
Southeast European and Black Sea Studies
10.1080/14683857.2016.1243332
16(4)
637-649
This article addresses the youth and education policies of the Turkey’s third Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) government from 2011 to 2014. This government period was marked by the emergence of a new myth of youth in Turkey: the myth of a pious generation, aimed at replacing the previous myth of a modern and national youth, prevalent in Turkey’s political culture since the nineteenth century and reinforced by the Kemalist Republic. The article first situates the education and youth policies of the AKP in the history of youth in Turkey and discusses the continuities and ruptures between the Kemalist and AKP youth projects. Secondly, through a critical reading of the political discourses of AKP leader Recep Tayyip Erdoğan and of specific youth and education policies of the government, the paper conceptualizes this newly emerging myth in the context of neoliberal economic and conservative social policies of the AKP government and its aim to control the future through reshaping the young.
Kahraman, Fatih; Kahraman, Ahmet Burak
2016
Makale
TÜrkçe
Mevsimlik İstihdamın Eğitimli Gençleri: İnşaatlarda Çalışan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
38
183-201
Yilmaz, Onurcan; Saribay, S. Adil; Bahcekapili, Hasan G.; Harma, Mehmet
2016
Makale
İngilizce
Political orientations, ideological self-categorizations, party preferences, and moral foundations of young Turkish voters
Turkish Studies
10.1080/14683849.2016.1221312
17(4)
544-566
Political ideology is often characterized along a liberal-conservative continuum in the United States and the left-right continuum in Europe. However, no study has examined what this characterization means to young Turkish voters or whether it predicts their approach to morality. In Study 1, we investigated in two separate samples the relation between young Turkish participants' responses to the one-item left-to-right political orientation question and their self-reported political ideologies (conservative, socialist, etc.). In Study 2, we investigated the relation of moral dimensions as defined by Moral Foundations Theory to political party affiliation and political ideology. Results revealed that CHP, MHP, and AKP voters display a typical right-wing profile distinct from HDP voters. Findings regarding political ideology measures were consistent with party affiliations. Taken together, the findings reveal the distinctive nature of young Turkish people's political orientations while supporting the predictive power of the one-item political orientation question.
Yaman, Ömer Miraç
2016
Kitap
Türkçe
"Apaçi Gençlik. Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri: İstanbul’da ‘Apaçi’ Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Araştırma "
Bir Yayınları
Youth culture, Subculture, Turkey
Can, Prof. Dr. Burhanettin; Aydın, Prof. Dr. Mustafa; Doğruer, Prof. Dr. İ. Mete; Tekin, Doç . Dr. Mustafa; Yaman, Abdulvahap; Özdemir, Şemsettin; Ulukır, Gürsel; Alpaslan, Metin; Özkaya, Cevat
2016
Rapor
Türkçe
Türkiye Gençlik Raporu
SEKAM Yayınları
978-605-66137-6-0
2016
Rapor
İngilizce
The Millennial Dialogue Report Turkey
Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı - Toplumcu Düşünce Enstitüsü
https://www.millennialdialogue.com/media/1064/millennial-dialogue-turkey-v4.pdf
Rittersberger Tılıç, Helga; Çelik, Kezban
2016
Rapor
Türkçe
Genç Nüfusa Genel bir Bakış
Nüfusbilim Derneği
978-605-85586-4-9
Yurttagüler, Laden
2016
Rapor
İngilizce
The Impact of Youth Policies in Turkey
Istanbul Bilgi University.
2283-5792
Uyan Semerci, Pınar; Erdoğan, Emre & Sandal Önal, Elif
2017
Kitap
Türkçe
“Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
İstanbul
Fırat, Derya; Muti Öndercan & Emiroğlu, Tuba
2017
Kitap bölümü
Türkçe
Gezi Direnişi Vesilesiyle: Türkiye’de Politik Kuşaklar ve ‘19 Ocak Kuşağı’
Devrimci Bir Pusula: Gezi
Ayrıntı Yayınları
İstanbul
pp. 147-171
Genç Hayat Yayınları
2017
Rapor
Türkçe
Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması Projesi Raporu
Genç Hayat Yayınları
İstanbul
Page 1 of 4
bottom of page