top of page
Yörük Kurtaran

Yörük Kurtaran

Sırasıyla TESEV, Willows Foundation, TÜSİAD, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nde çalıştı. Ayrıca Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Anadolu Kültür ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gençlik politikaları, sivil toplum teorisi ve video oyunları tarihi üzerine lisans ve yüksek lisans dersleri verdi, gençlerle ve gençlik politikalarıyla ilgili araştırmaları ve kitapları yayınlandı. STK’lara hibe desteği sağlamak ve bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için İstanbul’da kurulan Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın ve Londra’da kurulan Turkey Mozaik Foundation’ın kurucularındandır. Güncel ilgi alanları arasında bağışçılık, teknoloji ve gençlik politikaları vardır. Halen çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Türkiye programlarına danışman olarak destek vermektedir.

bottom of page