top of page

Webinar I: Genç Seçmen ile İlgili Mitler

2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları

Aralık 2022 - Nisan 2023

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi olarak “2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları” başlıklı 5 ay boyunca sürecek bir webinar serisine başladık. Serinin ilk webinarı 28 Aralık Çarşamba günü Genç Seçmen ile İlgili Mitler başlığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek.


Genç seçmene dair medyada, siyasi partilerin ve siyasetçilerin söylemlerinde, anketçilerin anlık analizlerinde rastladığımız mitler neler? 2023 genel seçimlerine yaklaşırken gençlerin seçmen olarak önem kazandığı bir ortamda farklı gençlik kesimlerinin seçimlere, siyaset kurumuna ve demokrasiye yaklaşımını mercek altına almayı amaçlayan webinar serisinin ilk etkinliğinde gençlerin oy tavrı ve siyasal kültürlerine ilişkin dolaşımda olan sorunlu yaklaşımları değerlendireceğiz. Gençleri araçsallaştıran ve anlamaktan uzaklaşan siyasetin gençlikle ilgili ezberlerini konuşmaya davetlisiniz.


Tarih: 28 Aralık Çarşamba – 19.00-20:30


Konuşmacılar:

  • Demet Lüküslü

  • Emre Erdoğan

  • Yüksel Taşkın

Moderatör: Cansu Ceylan 

Konuşmacılar

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapan Lüküslü, Sosyoloji yüksek lisans ve doktorasını Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de yapmıştır Türkiye’de Gençlik Miti: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği (İletişim Yayınları, 2009) ve Türkiye’nin 68’i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi (Dipnot Yayınları, 2015) başlıklı kitapları bulunan Lüküslü, 2022 yılında yayınlanan Young People, Radical Democracy and Community Development (Policy Press, 2022) derleme kitabının Janet Batsleer ve Harriet Rowley ile birlikte editörlüğünü yapmıştır. Lüküslü’nün çalışmaları alanları gençlik ve kuşak araştırmaları, siyaset sosyolojisi, gündelik hayat sosyolojisi ve toplumsal hareketler olarak özetlenebilir. İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin kurucuları arasında yer alan Lüküslü, Merkezin Koordinatörler Kurulu üyeliğini yürütmektedir.


Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır. Erdoğan İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin Danışma Kurulu üyesidir.


Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2015 yılında profesör oldu. 7 Şubat 2017’de Barış Bildirisine imza attığı gerekçesiyle üniversiteden ihraç edilen Taşkın, Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Çalışma alanları olan Türkiye siyaseti; Türkiye’de Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu’da toplum ve siyaset; Gençlik ve siyaset konularında çok sayıda kitap ve makaleler yayınladı.

 

2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları Aralık 2022 - Nisan 2023


Türkiye’de gençler çoğunlukla seçim ve makro-siyaset merkezli güncel gelişmeler ekseninde de olsa siyasal ve akademik tartışmaların artan biçimde odağında yer almakta. “Z kuşağı ne diyor?”, “Türkiye’den beyin göçü”, “Gençler sandığa gidecek mi?” gibi başlıklar ve meraklı sorularla online platformlardan TV tartışma programlarına pek çok alanda sıkça karşılaşıyoruz. Gençleri yekpare bir toplumsal kategori olarak görme ve araçsallaştırma eğiliminin dışında kalan, gençleri anlama çabasına katkıda bulunan eleştirel araştırmacılarla, gençlerle ve siyasetçilerle birlikte gençlerin ortaklaşan ve ayrışan demokrasi algıları, talepleri ve tahayyüllerini, 2023 seçimleri ve sonrasına dair yaklaşım ve beklentilerini, siyasi partilerin gençlik politikalarını geniş bir zeminde tartışmayı amaçlıyoruz.

Webinar serisi İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin 2023 boyunca odaklanmayı planladığı ‘Gençlerin Siyasal Katılımı’ ana çalışma alanının saha araştırmasını ve teorik çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. 2022 yılında eleştirel gençlik çalışmaları alanından akademisyen, araştırmacı ve aktivistler tarafından kurulan İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi, farklı sosyo-ekonomik, ulusal, etnik, dinsel, cinsel kimlik ve aidiyetlere sahip gençlerin toplumsal ve kültürel yaşam dünyalarını anlamlandırmaya, gençlerin yaşadıkları eşitsizliklerle mücadele etmeye, gençler için eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü politikalar tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanan eleştirel ve adalet eksenli bilimsel çalışmalar yürütüyor.

160 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page