top of page
Uplifted Gençlik
Kentli Gençler, Eşitsizlikler ve Sosyal Politika

 

Alan Koordinatörü: Cihan Erdal

“Kentli Gençler, Eşitsizlikler ve Sosyal Politika” araştırma alanı Türkiye’nin metropoliten ve küçük ölçekli kentsel mekanlarında yaşayan gençlerin deneyimleri, perspektifleri, sorun alanları ve ilgili çözüm olanakları üzerine hak ve eşitlik temelli bilgi ve politika üretmeyi hedefler. 

 

Bu alandaki çalışmalarımız başlıca;

 

  • genç işsizliği, 

  • barınma sorunu, 

  • beyaz yakalı genç emekçilerin güvencesiz ve dışlayıcı çalışma koşulları, 

  • ne eğitimde ne istihdamdaki gençlerin deneyimleri, 

  • gıdaya ve sağlığa erişim, 

  • ulaşım hakkı, 

  • kentsel katılım, 

  • doğru bilgiye erişim ve iletişim özgürlüğü, 

  • sosyal, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu kamusal alan hakkı 

 

olmak üzere geniş bir yelpazeye uzanan kentsel gençlik meselelerini anlamaya ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanır.

bottom of page