top of page
Gurur Parade
Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler

 

Alan Koordinatörü: Derya Fırat 

“Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler” araştırma alanı farklı sınıfsal, biyografik, kimliksel katmanlardan, farklı yaşam tarzlarından ve toplumsal kuşaklardan gençlerin kültürel yaşam dünyalarını araştırmayı ve anlaşılır kılmayı hedefler.

 

Bu kapsamda araştırma biriminin çalışma alanı;

 • sınıf, müzik, yaşam mekanı, politik perspektif vb. kaynaklı gençlik alt kültürleri, 

 • gençlerin sanatsal üretim ve ilişkilenmeleri (edebiyat fanzinleri, mizah dergileri, dans akımları, vb.) 

 • gençlik ve medya,

 • gençlik döneminin uzaması/uzatılması,

 • akranlık ilişkileri, akranlar arası sembolik şiddet,

 • farklı kuşaksal deneyimler, kuşaklar arası iletişim ve çatışma,

 • yaşçılık & gerontokrasi,

 • cinsellik kültürü,

 • alternatif spor, sağlık ve yemek kültürü arayışları ve deneyimleri,

 • ilk gençlik, ergenlik dönemi kimlikleşme deneyimleri,

 • köy ve taşra gençlik deneyimleri,

 • askerlik pratikleri,

 

gibi çeşitli alt başlıkları içermektedir: 

 

Bununla birlikte, “Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler” araştırma alanı Türkiye’de çoğunluk tarafından ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inançsal kimliği, sağlık durumu üzerinden “öteki” olarak konumlandırılan, dezavantajlardan muzdarip olan, çeşitli ve kesişimsel ayrımcılık, tahakküm ve baskı mekanizmalarının sembolik ve/veya fiziksel şiddetine maruz kalan; bu mekanizmalar karşısında gündelik, kültürel ve politik karşı stratejiler geliştiren (kadın, LGBTI+, göçmen, engelli, Kürt, Laz, Ermeni, Yahudi, Alevi, vd.) gençlerin deneyimlerine odaklanır. Bir arada, demokratik, eşit ve adil bir yaşam kültürü için söz konusu engelleri ve imkanları gençlerin yaşam deneyimleri ve perspektifleriyle birlikte araştırır.

bottom of page