top of page
Yörük Kurtaran

Yörük Kurtaran

Sırasıyla TESEV, Willows Foundation, TÜSİAD, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinde çalıştı. Ayrıca Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Anadolu Kültür ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesinde gençlik politikaları, sivil toplum teorisi ve video oyunları tarihi üzerine lisans ve yüksek lisans dersleri verdi, gençlerle ve gençlik politikalarıyla ilgili araştırmaları ve kitapları yayınlandı. STKlara hibe desteği sağlamak ve bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için İstanbulda kurulan Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın ve Londrada kurulan Turkey Mozaik Foundation’ın kurucularındandır. Güncel ilgi alanları arasında bağışçılık, teknoloji ve gençlik politikaları vardır. Halen çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Türkiye programlarına danışman olarak destek vermektedir.

 

Kurtaran worked at TESEV, Willows Foundation, TUSIAD, Community Volunteers Foundation and Istanbul Bilgi University Civil Society Studies Center, respectively. He also served as a member of the Board of Directors of the Mother Child Education Foundation (AÇEV), Anadolu Kültür and Ali İsmail Korkmaz Foundation. He gave undergraduate and graduate courses on youth politics, civil society theory and the history of video games at Istanbul Bilgi University, and published research and books on youth and youth policies. He is one of the founders of the Support Foundation for Civil Society, established in Istanbul to provide grant support to NGOs and contribute to the development of donor culture, and Turkey Mozaik Foundation, established in London. His current interests include philanthropy, technology and youth policy. He still provides support to various international non-governmental organizations' programs in Turkey as a consultant.

bottom of page