top of page
Kezban Çelik

Kezban Çelik

Profesör Dr. Kezban Çelik, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümündedir. ODTÜ sosyoloji bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, toplumsal sınıf/statü ve toplumsal hareketliliğin ölçülmesi, göç (iç göç, geri göç, düzensiz göç, göçmen emeği, göçmen genç kızlar ve kadınlar) konularında çalışmaktadır. Farklı gençlik grupları, iş piayasına katılım biçimleri ve özellikle kayıtsız sektörde çalışma konularında sosyolojik çalışmalar yürütmektedir.

 

Professor Kezban Çelik is from the Department of Sociology at TED University. She completed her PhD in the Department of Sociology at METU. She works on gender inequalities, social class/status and measurement of social mobility, migration (internal migration, remigration , irregular migration, migrant labor, migrant girls and women). She conducts sociological studies on different youth groups, forms of participation in the labor market and especially working in the unregistered sector.

bottom of page