top of page
Kenan Çayır

Kenan Çayır

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Prof. Dr. Çayır, Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. İngilterede Leeds Üniversitesi Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Merkezinde ve Almanyada Georg-Eckert Uluslararası Ders Kitapları Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Avrupa Konseyi ve EIP Sloveynanın ortaklaşa düzenledikleri insan hakları eğitimi seminerlerine ve Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü’nün eğitici eğitimi seminerlerine katıldı; bu alanda sertifikalar aldı. Tarih Vakfı’nın Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesinde öğretmenlere ve ders kitabı yazarlarına yönelik eğitimler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Reformu Girişiminin birlikte düzenledikleri Düşünme gücü” adlı öğretmen eğitimi projesinde uzman eğitici olarak çalıştı. Halen Öğretmen Ağı içerik danışmanı olarak Türkiyenin farklı illerindeki öğretmenlerle çalışmalar yürütmektedir. Kapsayıcı eğitim, vatandaşlık eğitimi, gruplar arası ilişkiler ve ayrımcılık üzerine çalışmaktadır.   Çalışmalarından bazıları şöyledir: Holokost, Anne Frank ve Demokratik Değerler Üzerine, der. B. B. Yensarfati, K. Çayır, (İstanbul: SEHAK, 2019);  “Biz” Kimiz? Ders Kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, Haklar (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2014); Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, M. A. Ceyhan ile birlikte der.); Ayrımcılık: Örnek Ders Uygulamaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, A.  Alan ile birlikte der.); Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış: Türkiyeden ve Dünyadan Örnekler (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2010).

 

Kenan Çayır is a Professor of Sociology at Istanbul Bilgi University, and director of the University’s Centre for Sociology and Education Studies. He completed his undergraduate and master’s education in the Sociology Department of Boğaziçi University, and received his doctorate from the Political Sciences and International Relations department of the same university. Following his doctorate, he carried out research at the Centre for Citizenship and Human Rights Education at Leeds University in the United Kingdom and at the Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Germany. He carried out several projects, and worked as an expert and consultant to NGOs on projects relating inclusive education, teaching controversial issues, human rights and citizenship education. He participated in human rights education seminars of EIP Slovenia and the Council of Europe, and teacher training seminars of Gürkaynak Citizenship Institute and received certificates in this field. His books and edited collections include Holokost, Anne Frank ve Demokratik Değerler Üzerine [On Holocaust, Anne Frank and Democratic Values] ed. B. B. Yensarfati, K. Çayır, (İstanbul: SEHAK, 2019); Who are We? Identity, Citizenship and Rights in Turkey’s Textbooks, trans. K. Ferguson (İstanbul: The History Foundation, 2014);  Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış: Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler [Education, Conflict and Social Peace: Examples from Turkey and the World] (Istanbul: History Foundation, 2010); Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar [Discrimination: Multidimensional Approaches] (Istanbul: Bilgi University, 2012, K. Çayır and M. A. Ceyhan, eds.); Ayrımcılık: Örnek Ders Uygulamaları [Discrimination: Examples of Classroom Practices] (Istanbul: Bilgi University, 2012, K. Çayır and A. Alan, eds.). 

bottom of page