top of page
Emre Erdoğan

Emre Erdoğan

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Konuyla ilgili başlıca yayınları:

 • ERDOĞAN EMRE, FLYNN PAUL (2022). Introduction to the Special Issue: European Rural NEETs: A Snapshot. Youth&Society, Doi: 10.1177/0044118X211059252 (Yayın No: 7527771)

 • ERDOĞAN EMRE, SIMOES FRANCISCO, MURATOVIC MELISA, SIK DOROTYA (2021). Scrutinising the Exceptionalism of Young Rural NEETs: A Bibliometric Review. Youth & Society, Doi: 10.1177/0044118X211040534 (Yayın No: 7527719)

 • ERDOĞAN EMRE, FLYNN PAUL, NASYA BAHANUR, PAABORT HEIDI, LENDZHOVA VLADISLAVA (2021). NEET Rural-Urban Ecosystems: The Role of Urban Social Innovation Diffusion in Supporting Sustainable Rural Pathways to Education, Employment, and Training. Sustainability, 13, Doi: 10.3390/su132112053 (Yayın No: 7527751)

 • ALARCON XAVIER, CASADEMONT XAVIER, LENDZHOVA VLADISLAVA, ERDOĞAN EMRE (2021). Inclusive Settlement of Young Asylum Seekers in a Rural Region: The Role of Informal Support and Mentoring. Sustainability, 13(9), Doi: 10.3390/su13095132 (Yayın No: 7067358)

 • ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2018). Illegality in the informal labour market: findings from pilot research on child labour in Istanbul. Research and Policy on Turkey, 3(2), 138-154., Doi: 10.1080/23760818.2018.1517448 (Yayın No: 4445547)

 • UYAN SEMERCİ PINAR, ERDOĞAN EMRE (2018). Who cannot access education? Difficulties of being a student for children from Syria in Turkey. Vulnerable Children and Youth Studies, 13(1), 30-45., Doi: 10.1080/17450128.2017.1372654 (Edition No: 4174476)

 • EKİM AKKAN BAŞAK, UYAN SEMERCİ PINAR, MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA, ERDOĞAN EMRE (2018). How Do Children Contextualize Their Well-Being? Methodological Insights from a Neighborhood Based Qualitative Study in Istanbul. Child Indicators Research, Doi: 10.1007/s12187-018-9532-9 (Edition No: 4174465)

 • UYAN SEMERCİ PINAR, ERDOĞAN EMRE, EKİM AKKAN BAŞAK, MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA, KARATAY ABDULLAH (2017). Contextualizing subjective well-being of children in different domains: Does higher safety provide higher subjective well-being for child citizens?. Children and Youth Services Review, 80, 52-62 Doi: 10.1016/j.childyouth.2017.06.050 (Edition No: 3569096)

 • ERDOĞAN EMRE, UYAN SEMERCİ PINAR (2016). Understanding young citizens’ political participation in Turkey: does ‘being young’ matter?. Southeast European and Black Sea Studies, 17(1), 57-75., Doi: 10.1080/14683857.2016.1235000 (Edition No: 2872538)

 • UYAN SEMERCİ PINAR, ERDOĞAN EMRE (2016). Child Well-Being Indicators Through the Eyes of Children in Turkey: A Happy Child Would be One Who…. Child Indicators Research, 10(1), 267-295., Doi: 10.1007/s12187-016-9377-z (Edition No: 2867640)

 • ERDOĞAN EMRE (2015). Siyasal Psikoloji Siyasal Katılım Hakkında Ne Öğretebilir Gezi Protestoları na Katılanlar Üzerinden Bir Değerlendirme. Siyasal Bilimler Dergisi, 3(1), 31-58., Doi: 10.14782/SBD.2015112077 (Edition No: 2542028)

 • ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2019). Türkiye’xxde 2000 Sonrası Akademik Yazında Çocuk İşçiliği Çalışmalarının Değerlendirilmesi.. Çalışma ve Toplum, 4(63), 2503-2538. (Kontrol No: 5829432)

 • ERDOĞAN EMRE (2017). İnternet ve Siyasal Katılım:Türkiye Gençliği Üzerinden BirDeğerlendirme. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 5(13), 5-30. (Kontrol No: 4283873)

 • ERDOĞAN EMRE (2014). Türkiye de Gençlerin Siyasal Katılımı Karşılaştırmalı Bir Perspektif. ŞEBEKE: Gençlerin Katılımı Projesi Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı, 37-53. (Full Text Paper/)(Edition No:2542050)

 • UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE (2018). Türkiye’de Suriyelileri Düşünürken Sınırları Sorgulamak. Teorik Bakış (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4286616)

KİTAPLAR

 • Toplumsal Araştırma Yöntemlerini Tartışmak: Gereklilikler, Sınırlılıklar ve İncelikler (2021)., ERDOĞAN EMRE, UYAN SEMERCİ PINAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 222, ISBN:978-605-399-520-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 7112995)

 • Erdoğan, E. (2017). Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hali Saha Araştırması Bulguları. Habitat Derneği Yayını.

 • TEGV Gönüllülük Araştırmaları (2012)., ERDOĞAN EMRE, TEGV Publications, ISBN:978-975-7125-98-3, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2536353)

 • Fanusta Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları (2018)., ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 161, ISBN:978-605-399-521-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4283751)

 • Bizliğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR, ERDOĞAN EMRE, Bilgi University Publications, ISBN:786053995012, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 4174483)

 • Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum-Adana’da (Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR, ERDOĞAN EMRE, Bilgi University Publications, ISBN:978-605-399-477-0, Turkish (Scientific Book), (Edition No: 3647524)

 • Çalışan Çocuk: Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR, ERDOĞAN EMRE, DURMUŞ GÖZDE, Bilgi University Publications, ISBN:978-605-399-495-4, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 3647511)

 • Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu (2014)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,KAVAK SİNEM, Hayata Destek Derneği, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2544888)

 • Evaluating and Defining Child Well Being Domains and Indicators through the Eyes of Children in Turkey (2013)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE, UNICEF, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2544893)

 • Türkiye de Gençlerin Sivil ve Siyasal KAtılımı (2013)., ERDOĞAN EMRE, SAGE Publications, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2536365)

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Yeni Bir “Siyah Kuğu”nun Peşinde: Bir Siyasal Davranış Biçimi Olarak Gezi Protestoları) (2015)., ERDOĞAN EMRE, Bilgi University Publications, Editor:Pınar Uyan Semerci, Nihal İncioğlu, Boğaç Erozan, Page number 428, ISBN:978-605-399-382-7, Turkish(Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2536871)

 • Gençler Tartışıyor Siyasete Katılım Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Chapter name:(Olasılıksızlığın Kuramını Aramak: Türk Gençliği ve Siyasal Katılım) (2009)., ERDOĞAN EMRE, TÜSES Publications, Editor: Boyraz Cemil, Sayfa Sayısı 271, ISBN:6055755416, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2536966)

 • Genclik Toplum Liderliği ve Sosyal Sermaye, Chapter name:(Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği) (2005)., ERDOĞAN EMRE, Social Involvement and Development Publications, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2537090)

 • İnsan Hakları Gençlik Araştırması, Chapter name:(Türk Gençliğinin İnsan Hakları Konusundaki Tutumlarının Belirleyicileri: Bir Çok Değişkenli Analiz Denemesi) (2003)., ERDOĞAN EMRE, Social Involvement and Development Foundation Publications. Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2537159)

 • Katıl ve Geleceğini Yarat II, Chapter name:(Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: 1999-2003) (2003)., ERDOĞAN EMRE, Social Involvement and Development Foundation Publications. Page number 188, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2537176)

 • Katıl ve Geleceğini Yarat, Chapter name:(Türk Gençliği ve Siyasal Katılım: Bir Endeks Denemesi) (2001)., ERDOĞAN EMRE, IRI Publications, Turkish (Research (Except Thesis) Book), (Edition No: 2537197)

bottom of page