top of page
Christiano Bee

Christiano Bee

Dr. Cristiano Bee, Oxford Brookes Üniversitesi'nde (İngiltere) Siyaset Bilimi'nde Kıdemli Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır ve burada "Avrupa Bütünleşmesine Meydan Okumalar: Çokdisiplinli Perspektifler" başlıklı Jean Monnet Modülü'nü yönetmektedir. Daha önce, İstanbul Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmış, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde Marie Curie Fellow ve Surrey Üniversitesi Kamu Politikası Öğretim Üyesi olmuştur. Araştırmaları sivil toplum çalışmaları, sosyal hareketler, siyasi ve sivil katılım ve etkileşim üzerinedir; ‘aktif yurttaşların’ -özellikle gençlerin- AB düzeyinde ve aynı zamanda bir dizi ülkede (İngiltere, İtalya ve Türkiye gibi) oynadığı rolü incelemektedir. 2017'de Palgrave tarafından yayımlanan "Active Citizenship in Europe: Practices and Demands in the EU, Italy, Turkey and the UK" adlı kitabın yazarıdır.

 

Dr. Cristiano Bee is a Senior Lecturer in Politics at Oxford Brookes University (UK), where he holds the Jean Monnet Module “Challenges to European Integration: Multidisciplinary Perspectives.” Previously he was an Assistant Professor at the Department of Political Science and Public Administration of Kadir Has University in Istanbul, a Marie Curie Fellow at the European Institute of Istanbul Bilgi University and a Lecturer in Public Policy at the University of Surrey. His research focuses on civil society studies, social movements, political and civic participation and engagement, with a particular interest on the role played by active citizens -and specifically young people- at the EU level but also comparatively in a number of countries (such as the UK, Italy, and Turkey). He is author of Active Citizenship in Europe: Practices and Demands in the EU, Italy, Turkey and the UK published by Palgrave in 2017.

bottom of page