top of page
Başak Tuğsavul

Başak Tuğsavul

Siyaset Bilimi alanında lisans, İnsan Hakları Hukuku ve Emek Politikaları alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşçi Hakları Ortak Girişimi Projesi’nde çalışmaya başladı ve aynı yıl tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik kurulan Çalışan Kadının İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 2007 - 2011 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde UNFPA ortaklığıyla yürütülen gençlere

yönelik sağlık ve toplumsal cinsiyet temalı projelerin koordinasyonunu yürüttü. 2011 yılında Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programını kurarak toplumsal cinsiyet yaklaşımının Vakıf bünyesinde her kademede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulundu. 2012-2013 yıllarında Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu üyeliği yaptı ve 2012 yılında Gençlik Araştırmaları ve Politikalar Departmanı Yöneticiliği görevini üstlendi.

 

2000’li yılların başından itibaren gençlik hakları, gençlik politikaları, emek politikaları ve toplumsal cinsiyet temalarında çeşitli yayınlar hazırlayarak, araştırma, eğitim ve savunuculuk faaliyetleri yürütmeye devam etti. Gençlik Örgütleri Forumu’nun kurucu üyeleri arasında yer aldı. Halen sivil toplum alanında çeşitli kurumlara mentorluk, eğitim ve kapasite güçlendirme çalışmalarında bulunuyor.

 

2019 yılından itibaren Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda Araştırma ve Politika Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenen Başak Tuğsavul aynı zamanda Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

 

She received her bachelor's degree in Political Science and her master's degree in Human Rights Law and Labor Politics. In 2006, she started working at the Corporate Social Responsibility and Workers' Rights Joint Initiative Project and in the same year, she was one of the founders of the Working Women's Human Rights Association (Çalışan Kadının İnsan Hakları Derneği), which was established to improve the working conditions of women workers in the textile industry. Between 2007 and 2011, she coordinated the health and gender themed projects for young people carried out by the Community Volunteers Foundation (TOG) in partnership with UNFPA. In 2011, she established the Gender Mainstreaming Program and worked to disseminate the gender approach at all levels within the Foundation. In 2012-2013, she was a member of the Youth Advisory Board of the Council of Europe and in 2012, she assumed the position of Director of the Youth Research and Policies Department.


Since the early 2000s, she has continued to conduct research, education and advocacy activities by preparing various publications on the themes of youth rights, youth politics, labor politics and gender. She was among the founding members of the Youth Organizations Forum (GoFor). She is currently engaged in mentoring, educating and capacity empowerment activities for various organizations in the field of civil society.


From 2019, Başak Tuğsavul has been the Director of Research and Policy Development at the Mother Child Education Foundation (AÇEV) and is also a member of the Board of Directors of the History Foundation (Tarih Vakfı). 

bottom of page