top of page
Özlem Avcı

Özlem Avcı

1977 Ankara doğumlu. Akademik eğitimini sırasıyla Hacettepe Sosyoloji, Galatasaray İletişim, MSGSU Sosyoloji alanlarında tamamladı. “İstanbul’da Dindar Üniversitesi Gençliği” başlıklı teziyle doktorasını aldı. Doktora sonrasında University of Illinois at Urbana-Champaign Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde ve Royal Holloway University of London Medya Araştırmaları Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. İslami Gençlik Hareketleri, Kültürel Çalışmalar ve Medya Araştırmaları, Sosyal Bilimlerde Metodoloji ana başlıklarında çalışmalarına devam etmektedir. Pandemi sürecinde “Yeni Toplumsallıklar, Değişen İletişim Biçimleri ve Gençler” üzerine yapmış olduğu boylamsal bir çalışmanın son aşamasındadır. Ayrıca bir söylem ve temsil aracı olarak son dönem tarihi televizyon dizileri üzerine araştırmalarını sürdürürken, televizyon dizileri üzerine sürdürülen uluslararası bir projede çalışmaktadır. 2014 yılından beri UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi seçilmiş üyesi olan Özlem Avcı, halen Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

bottom of page