top of page
Tuba Emiroğlu

Tuba Emiroğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Ardından 2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nı gençlerin siyasallaşması ve yeni aktivizm biçimlerine odaklandığı “Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketler Alanı ve Yeni Militan Güzergâhlar” başlıklı tezle tamamladı. Ayrıca yüksek lisans eğitimi sürecinde TÜBİTAK tarafından desteklenen “Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri Projesi” kapsamında yüksek lisans bursu almaya hak kazanmıştır.


Gençlerin politikleşmesi süreçlerini ve geliştirdikleri yeni aktivizm biçimlerini incelediği makaleleri çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmıştır, bunlardan başlıcaları: “2000’li Yıllarda Yeni Aktivizm Biçimleri: Yeni Toplumsal Hareketlerde Gençlerin Siyasi Angajmanı” (Gençlik Halleri: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak, Der: Prof Dr. Demet Lüküslü-Doç Dr. Hakan Yücel), “Toplumsal Hareketleri Alan Olarak Düşünmek: İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” ve Doç. Dr Derya Fırat ile birlikte “Gezi Kuşağı mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal Kuşaklar” (Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler, Der: Doç. Dr. Derya Fırat) Doç. Dr. Derya Fırat ve Dr. Öndercan Muti ile birlikte “Gezi Direnişi Vesilesiyle Türkiye’de Politik Kuşaklar ve 19 Ocak Kuşağı” (Devrimci Bir Pusul: Gezi, Der: Derya Fırat – Cihan Erdal). Son olarak Büyük Kentlerde Yaşayan, Eğitimli Orta Sınıf Gençler ve Yeni Yaşam Biçimleri Araştırma Raporu içinde “Gençlerin Siyasal Sosyalizasyonu ve Yeni Angajman Biçimleri” bölümünü kaleme almıştır.


Akademik çalışmalarının yanı sıra 2008 yılından bu yana gençlik alanında faaliyet gösteren Toplum Gönüllüleri Vakfı başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda proje, program koordinatörü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)’in kurucularındandır. Ayrıca Koç Üniversite’nde iki yıl süreyle (2016-2018) proje uzmanı olarak çalışmıştır. Bu sürede STK’lar ve sosyal girişimlerin etki değerlendirme konusunda güçlenmesi için çeşitli çalışmaları oldu. 2018 yılından bu yana bağımsız danışman ve araştırmacı olarak sosyal etki, izleme & değerlendirme, ihtiyaç analizi gibi konularda sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler ve üniversitelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, sosyoloji alanında sürmekte olan doktora çalışmasını İmroz (Gökçeada) Adası bağlamında politik şiddetin tanıklığı, yıkıntılaşan peyzaj ve hauntology (musallat bilimi) tartışmaları çerçevesinde sürdürmektedir.


bottom of page