top of page
Tülin Şener

Tülin Şener

Doç.Dr. Tülin Şener

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi

Tülin Şener Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Yüksek lisans, ve doktora derecelerini aynı üniversiteden aldı. 1999-2000 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı kapsamında City University of NewYork’da (CUNY) ve University of Illinois Urbana-Champaign’de (UIUC) doktora çalışmaları yaptı. Berlin Kültürlerarası Çocuk, Genç ve Yetişkin Araştırmaları Merkezinde “Almanya’da yaşayan Türkiyeli gençlerin sivil katılımları” konusunda 9 ay süreli doktora sonrası araştırma yaptı. 2006-2018 yılları arasında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Ortaklığı altında Avrupa Gençlik Politikaları Bilgi Merkezinin Türkiye temsilciliği, 2011-2014 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Tülin Şener, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında 9 ülkede gerçekleştirilen “Processes Influencing Democratic Ownership and Participation-PIDOP” başlıklı çok kapsamlı projenin Türkiye yürütücüsüdür. Tülin Şener halen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi finansmanında yürütülen "Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi"nin ulusal danışmanıdır. 2021 yılında Avrupa Konseyi Eğitim Direktörlüğü Eğitim Politikaları Dairesi Danışma Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Gelişim ve Eğitim Psilkolojisi alanında çalışan Tülin Şener uzun yıllardır çocuk hakları, sivil katılım, gençlik çalışmaları alanında çeşitli araştırmalar ve uygulamalar yürütmektedir.

bottom of page