top of page
Hakan Yücel

Hakan Yücel

Doç. Dr. Hakan Yücel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir.

Hakan Yücel Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programından 1995’de, Yüksek Lisans Programından 1998’de mezun oldu. 2006 yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une identité générationnelle-territoriale? : les jeunes d'origine alévie du quartier Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Hakan Yücel’in başlıca çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür.

E-posta: hakanyucel1970@gmail.com

Blog: hakanyucel.net

bottom of page