top of page
Demet Lüküslü

Demet Lüküslü

Prof. Dr. Demet Lüküslü

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı


1977 İstanbul doğumlu olan Demet Lüküslü Üsküdar Amerikan Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapan Lüküslü, Sosyoloji yüksek lisans ve doktorasını Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de yapmıştır. Doktora tezi Türkiye’de Gençlik Miti: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği başlığıyla İletişim Yayınları’ndan 2009 yılında yayınlanmış ve 2020 Ağustos ayı itibariyle kitap 5. Baskısını yapmıştır.


Amsterdam’da Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde 68 kuşağı üzerine doktora sonrası çalışmalar gerçekleştiren Lüküslü’nün bu araştırmasından yola çıkarak yazdığı Dipnot Yayınlarından 2015 yılında yayınlanan Türkiye’nin 68’i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Efil Yayınevi tarafından yayınlanan Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiyesi’nde Genç Olmak kitabının da Galatasaray Üniversitesi’nden Hakan Yücel ile birlikte editörlüğünü yapmıştır.


TÜSES’in 2009 ve 2019 yılında yaptığı gençlik araştırmaları ekibinde de bulunan Lüküslü son olarak Begüm Uzun ve Yüksel Taşkın ile birlikte yazdıkları Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma (TÜSES Yayınları, 2019) araştırma raporu bulunmaktadır.


Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Horizon 2020 projesi PARTISPACE projesinin Türkiye yürütücülüğünü de 2015-2018 yılları arasında yapan Lüküslü, bu projenin ardından PARTIBRIDGES ve OUYE başlıklı iki Avrupa Stratejik Ortaklık projesinde proje ortağı olarak çalışmıştır.

Lüküslü’nün çalışmaları alanları gençlik ve kuşak araştırmaları, siyaset sosyolojisi, gündelik hayat sosyolojisi ve toplumsal hareketler olarak özetlenebilir.


Seçme çalışmalar/yazılar:
 • Demet Lüküslü& Kezban Çelik, “Gendering the NEET category: young NEET women in Turkey”, Turkish Studies, 2021, DOI: 10.1080/14683849.2021.1882861

 • Demet Lüküslü & Andreas Walther, “ ‘I wanted to take on a lot of responsibility’: Reconstructing biographies of young people engaged in formal participation”, Journal of Youth Studies, 2020, DOI: 10.1080/13676261.2020.1800611

 • Andreas Walther, Demet Lüküslü, Patricia Loncle & Alexandre Pais, Regimes of youth participation? Comparative analysis of youth policies and participation across European cities”, YOUNG, 2020, DOI: 10.1177/1103308820937550

 • Demet Lüküslü, Alexandre Pais, Dario Tuorto & Andreas Walther, “ ‘This is a compressed political system’: Ambivalences of formal youth participation”, Young People and the Struggle for Participation: Contested Practices, Power, and Pedagogies in Public Spaces, Andreas Walther, Janet Batsleer, Patricia Loncle & Axel Pohl (eds.), Routledge, 2019, pp. 67-81.

 • Janet Batsleer, Andreas Walther & Demet Lüküslü, “Struggle over participation: Towards a grounded theory of youth participation”, Young People and the Struggle for Participation, Walther et al. (eds.), Routledge, 2019, pp. 199-217.

 • Demet Lüküslü, “Creating a pious generation: Youth and education Policies of the AKP in Turkey”, Southeast European and Black Sea Studies, 16:4, 2016, pp. 637-649.

 • Demet Lüküslü, Türkiye’nin 68’i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi, Ankara, Dipnot Yayınları, 2015.

 • Demet Lüküslü, “Cyberspace in Turkey: A “youthful” space for expressing powerful discontent and suffering”, Wired Citizenship: Youth Learning and Activism in the Middle East, Linda Herrera (ed.), London, Routledge, 2014.

 • Demet Lüküslü, “Necessary Conformism: An Art of Living for Young People in Turkey”, New Perspectives on Turkey, 48, 2013, pp. 79-100.

 • Kezban Çelik & Demet Lüküslü, “Spotlighting A Silent Category of Young Females: The Life Experiences of ‘House Girls’ in Turkey, Youth & Society, 44(1), 2012, pp. 28-48.

 • Demet Lüküslü, Türkiye’de Gençlik Miti: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, İstanbul, İletişim Yayınları, 2009 (5th edition: 2020).

bottom of page