top of page
Ayça Yılmaz Deniz

Ayça Yılmaz Deniz

2004 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümünü bitirdikten sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından “Türkiye Toplumunda Beyaz Yakalı Öznenin Doğuşu: Yaşanmış Deneyimler, Eylem Sebepleri, Dünya Görüşleri” başlıklı doktora araştırmasını Paris Sorbonne Üniversitesi’nde yürütmek üzere Paris’e gitti. 2018 yılında Sosyoloji alanında doktor unvanını aldı. 2021 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesidir. Özneleşme/öznellikler, Eleştirel Kuram, Fenomenoloji ve Toplumsal Hareketler kuramlarını bir araya getirerek yürüttüğü Çalışma Sosyolojisi alanındaki doktora tezi aynı zamanda Türkiye toplumundaki genç yetişkinlerin çalışma hayatındaki deneyimlerini konu almaktadır. Bu anlamda içinde yaşanılan toplumun gençlere sunduğu gelecek tahayyülü ve gelecek ufku ile çalışma hayatındaki yaşanmış deneyimlerin ne ölçüde tutarlı ne ölçüde çelişkili olduğu meselesine odaklanır. Son dönemde araştırmaları gençliğin deneyimlenme biçimleri ve gençlerin gelecek tahayyülü çerçevesinde anlam kaybı ve anlam inşa etme pratikleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

bottom of page