top of page
Ayça Yüksel

Ayça Yüksel

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. 2012-2013 döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı aracılığıyla Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de okudu. 2017-2018 güz döneminde misafir öğretim görevlisi olarak Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde “Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet” dersini verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Programını “Kent Mekânında Ortak Alan Mücadelesi: Haydarpaşa Garı Örneği” adlı teziyle 2019’da tamamladı. Şu anda aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS)’nin araştırmacıları arasında yer alamaktadır. Mekân, kent bostanları, kooperatifler, kolektif bellek, toplumsal cinsiyet ve politik ekoloji gibi konular ilgi alanına girmekte ve kent sosyolojisi ile toplumsal hareketler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

bottom of page