top of page
Tülin Şener

Tülin Şener

Doç. Dr. Tülin Şener Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesidir. Yüksek lisans, ve doktora derecelerini aynı üniversiteden aldı. 1999-2000 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı kapsamında City University of NewYorkda (CUNY) ve University of Illinois Urbana-Champaignde (UIUC) doktora çalışmaları yaptı. Berlin Kültürlerarası Çocuk, Genç ve Yetişkin Araştırmaları Merkezinde Almanyada yaşayan Türkiyeli gençlerin sivil katılımları” konusunda 9 ay süreli doktora sonrası araştırma yaptı. 2006-2018 yılları arasında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Ortaklığı altında Avrupa Gençlik Politikaları Bilgi Merkezinin Türkiye temsilciliği, 2011-2014 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Tülin Şener, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında 9 ülkede gerçekleştirilen Processes Influencing Democratic Ownership and Participation-PIDOP” başlıklı çok kapsamlı projenin Türkiye yürütücüsüdür. Tülin Şener halen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi finansmanında yürütülen "Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi"nin ulusal danışmanıdır. 2021 yılında Avrupa Konseyi Eğitim Direktörlüğü Eğitim Politikaları Dairesi Danışma Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Gelişim ve Eğitim Psikolojisi alanında çalışan Tülin Şener uzun yıllardır çocuk hakları, sivil katılım, gençlik çalışmaları alanında çeşitli araştırmalar ve uygulamalar yürütmektedir. 

 

Tülin Şener is a faculty member at Ankara University, Faculty of Educational Sciences. She received her master's and doctorate degrees from the same university. Between 1999-2000, she did her doctoral studies at the City University of New York (CUNY) and University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) within the scope of the Turkish Academy of Sciences Integrated Doctoral Scholarship Program. She conducted a 9-month post-doctoral research on Civil participation of Turkish youth living in Germany” at the Berlin Center for Intercultural Child, Adolescent and Adult Studies. She worked as the Turkey representative of the European Youth Policies Information Center under the European Commission and the Council of Europe Partnership between 2006-2018, and as the deputy director of the Ankara University Child Culture Research and Application Center between 2011-2014. Tülin Şener is the Turkey coordinator of the comprehensive project titled Processes Influencing Democratic Ownership and Participation-PIDOP” carried out in 9 countries within the scope of the 7th Framework Program of the European Union. She is the national consultant of the "Strengthening the Culture of Democracy in Basic Education Institutions Project" funded by the European Union and the Council of Europe by the Ministry of National Education. In 2021, she was elected as a Member of the Advisory Board of the Education Policy Department of the Education Directorate of the Council of Europe she. Working in the field of Development and Educational Psychology, Tülin Şener has been conducting various researches and practices in the field of children's rights, civic participation and youth work for many years.

bottom of page