top of page
Süheyla Yıldız

Süheyla Yıldız

Dr. Süheyla Yıldız, 1984 yılında Balıkesir Edremitte doğdu. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yıldız, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’na kaydoldu. Modern Türkiyede Yahudilerin Kimlik Stratejileri” başlıklı yüksek lisans teziyle 2012 yılında mezun oldu. Eylül 2019da Strasbourg Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’ndan Türkçesi Tanınma Peşinde Türkiye'nin Gayrimüslim Azınlıkları: 1990lı Yıllardan İtibaren Ermeni ve Yahudi Topluluklarının Kimlik Stratejileri” başlıklı teziyle mezun oldu. Yıldız’ın, Türkiyeli Ermeni, Yahudi ve Rumların vatandaşlık ve kimlik algıları üzerine yayınlanmış Fransızca, İngilizce, Yunanca ve Türkçe birçok çalışması bulunmaktadır. Yıldız, Türkiyede Yahudi gençliği alanında da ayrıca çalışmalarını yürütmektedir. 2016 yılında kurulan Avlaremoz Yahudi gençlik örgütlenmesinin kuruluşundan itibaren gönüllü yazarlarındandır. Yıldız, bu platformda yıllardır Türkiyedeki Yahudi gençleri ile yaptığı derinlemesine görüşmeleri Yahudi Gençleri Anlatıyor” adlı köşesinde yayınlamakta ve bu görüşmelerin ayrıca analizlerini de paylaşmaktadır. Bu görüşmelerin amacı; Yahudi gençliğinin sorunlarını ve taleplerini anlamak ve topluma aktarmaktır. Yıldız, Yahudi gençliği üzerine birçok mecrada yazmış ve konferanslar vermiştir. Yıldız’ın Türkçe çalışmalarından sadece birkaçı şöyledir; 2013te yayımlanan Gençlik Halleri; 2000li Yıllar Türkiyesinde Genç Olmak adlı kitapta Asimilasyon ile Kimliklenme Arasında Bir Kuşak: Yahudi Gençlerinin Kimlik Stratejileri” makalesi, Ekim 2015te Alternatif Politika dergisinde yayımlanan Doç. Dr. Hakan Yücel birlikte kaleme aldıkları “Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiyedeki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri” makalesi, Haziran 2015te Alternatif Politika dergisinde yayımlanan «Asimile Olma, İçe Kapanma, Kimliklenme: Cumhuriyetten Bugüne Türkiye Yahudilerinin Kimlik Stratejileri" makalesi, 2016da yayımlanan Rum Olmak Rum Kalmak adlı kitapta Koltuk Döşemecisi Teologosun Casusluktan Sürgünü" makalesi, yine aynı kitapta Doç Dr. Hakan Yücel ile kaleme aldıkları “Atina'da Rum Olmak, Rum Kalmak” makalesi, 2020 yılında yayımlanan Medya ve Muhalefet adlı kitaptaProf Dr. Samim Akgönül ile kaleme aldıkları “Muhalif Medya, Azınlık Gruplar ve Kimlik Haberciliği” makalesi. 

 

Dr. Süheyla Yıldız was born in 1984 in Edremit, Balıkesir. Yıldız completed her BA degree in the French Political Science and International Relations Department at Yeditepe University in 2008 and enrolled in the Political Science Masters Degree programme at Galatasaray University in the same year. She received her MA degree in 2012 with her thesis titled "Identity Strategies of Jews in Modern Turkey" [Modern Türkiyede Yahudilerin Kimlik Stratejileri]. She earned her PhD degree in Political Science at Strasbourg University in September 2019 with her thesis titled (in Turkish) Tanınma Peşinde Türkiye'nin Gayrimüslim Azınlıkları: 1990lı Yıllardan İtibaren Ermeni ve Yahudi Topluluklarının Kimlik Stratejileri” [Turkey's non-Muslim Minorities in Search of Recognition: Identity Strategies of Armenian and Jewish Communities since the 1990s]. Yıldız has published many works in French, English, Greek and Turkish on perceptions of citizenship and identity among the Armenians, Jews and Greeks of Turkey. Yıldız also continues her work in the field of Jewish youth in Turkey. She has been a volunteer writer of the Jewish youth organization Avlaremoz since its foundation in 2016. For years, Yıldız has been publishing in-depth interviews she has conducted with the Jewish youth in Turkey, along with their analysis, in her column titled Yahudi Gençleri Anlatıyor” (Jewish Youth Speaks). These interviews aim to address the problems and demands of the Jewish youth and to communicate it to the larger society. Yıldız has written and given talks on the Jewish youth on different platforms. Some of her work in Turkish are as follows: the article titled Asimilasyon ile Kimliklenme Arasında Bir Kuşak: Yahudi Gençlerinin Kimlik Stratejileri” in the book Gençlik Halleri; 2000li Yıllar Türkiyesinde Genç Olmak” published in 2013; the article titled Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiyedeki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri,” published in the Journal of Alternatif Politika in October 2015 and co-authored by the Associate Professor Hakan Yücel; the article Asimile Olma, İçe Kapanma, Kimliklenme: Cumhuriyetten Bugüne Türkiye Yahudilerinin Kimlik Stratejileri,” published in the Journal of Alternatif Politika in June 2015; the article titled “Koltuk Döşemecisi Teologosun Casusluktan Sürgünüin the book Rum Olmak Rum Kalmak published in 2016; the article titled Atina'da Rum Olmak, Rum Kalmak” published in the same book and co-authored by Associate Professor Hakan Yücel; the article titled Muhalif Medya, Azınlık Gruplar ve Kimlik Haberciliği” in the book Medya ve Muhalefet published in 2020 and co-authored by Professor Dr. Samim Akgönül.

bottom of page