top of page
Nuran Öksüz

Nuran Öksüz

2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Sosyoloji yandal programlarından mezun oldu. Aynı yıl İspanyanın Madrid kentinde Carlos III de Madrid Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı’na başladı. Burada disiplinlerarası bir eğitim alarak sosyal bilimlerde nicel yöntemler alanında uzmanlaştı. Mezun olduğu 2020 yılında bu kez Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ikinci yüksek lisans programına başladı ve burada da nitel methodlar üzerine çalıştı. Tez aşamasında olan Nuran Öksüz, kuşaklararası değer farkının gençlerin öznel iyi oluşlarına etkisi üzerine çalışıyor. Şu anda Openning Universities for Yourth in Europe adlı Erasmus+ projesinde de asistan olarak görev alan Öksüz’ün akademik ilgi alanları arasında gençlik, toplumsal cinsiyet, kültür, değerler ve kimlik çalışmaları vardır. 

 

Nuran Öksüz graduated from Yeditepe University Department of Political Science and International Relations major and Sociology minor programs in 2018. In the same year, she started the Social Sciences Master's Program at the Carlos III of Madrid University in Spain. Here, she received an interdisciplinary education and specialized in quantitative methods in social sciences. In 2020, she started her second master's degree at Yeditepe University, Department of Sociology. This time, Öksüz worked on qualitative methods. Nuran Öksüz, who is currently in the thesis stage, is working on the effect of intergenerational value difference on the subjective well-being of young people. She is currently working as an assistant in the Erasmus+ project of Opening Universities for Youth in Europe. Her academic interests include youth and gender studies, culture, values, and identity topics. 

bottom of page