top of page
Kübra Kurt Çalışkan

Kübra Kurt Çalışkan

2010 yılında başladığım sosyoloji eğitimine 2013-2014 yılları arasında Universität Potsdam Sosyoloji bölümünde devam ettim ve 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisansımı tamamladım. Hemen ardından başladığım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji yüksek lisansını, 2019 yılında Bir Yeraltı Ekonomisi Olarak Definecilik: Van Örneği” başlıklı tezimle tamamladım. Bu kapsamda bir kitap çalışmasına ve Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları bünyesinde bir makale yazımına devam etmekteyim. 2017-2018 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Araştırmaları Biriminde, 2018-2019 yılları arasında ise Türkiye Kültürleri Araştırma Grubunda yer aldım. Aynı yıllar içerisinde Esenler Belediyesi ile Kent, Mekan ve Gençlik Atölyesi kapsamında genç kadınların istihdamı üzerine bir çalışma yürüttüm. Toplumsal Değişim Enstitüsü ile Kent ve Göç alanında çalışarak Bir Kimliğin ve Göçün Kentle İmtihanı: Heybeliadada Yaşayan Vanlılar’ üzerine yazdım. Uzun yıllar (2016-2021) çeşitli sivil toplum kuruluşlarında alan dışı gençlere yönelik sosyoloji eğitimleri düzenledim. Bu sürecin tamamında insan hakları, kimlik, göç, azınlık grupları, gençlik ve cinsiyet eşitsizlikleri konuları temel ilgi ve gönüllü çalışma alanlarımı oluşturmaktadır.

 

She began her sociology education in 2010 and continued her studies at the Department of Sociology at Universität Potsdam from 2013 to 2014. In 2016, she completed her undergraduate degree in Sociology at Istanbul University. Following this, she pursued a master's degree in General Sociology and Methodology at Mimar Sinan Fine Arts University, completing it in 2019 with her thesis titled "Treasure Hunting as an Underground Economy: The Case of Van." She is currently working on a book project and writing an article within the framework of the Hrant Dink Foundation's History and Memory Studies.


Between 2017 and 2018, she was part of the Youth Studies Unit at Istanbul Bilgi University, and from 2018 to 2019, she participated in the Turkey Cultures Research Group. During the same years, she conducted a study on the employment of young women within the scope of the City, Space, and Youth Workshop in collaboration with Esenler Municipality. Collaborating with the Social Change Institute, she worked in the field of Urban and Migration Studies, focusing on "The Trial of an Identity and Migration with the City: Van Residents Living in Heybeliada."

For several years (2016-2021), she organized sociology education programs for out-of-field youth in various non-governmental organizations. Throughout this process, human rights, identity, migration, minority groups, youth, and gender inequalities have constituted her primary areas of interest and voluntary work.

bottom of page