top of page
Jiyan Andiç

Jiyan Andiç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans öğrenimine devam etmektedir. Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) bünyesindeki, LGBTİ+’lara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ve beden uyum süreci gibi konularda danışmanlık veren; açılma süreci, akran zorbalığı ve ilişki zorlukları gibi konularda danışanlarla birlikte dayanışma içinde hareket etme yolları bulmaya çalışan danışma hattı ekibinde gönüllü çalışmalar yürüttü. Ayrıca Hrant Dink Vakfı bünyesindeki Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi’nde bulundu.

bottom of page