top of page
Esra Kaya Erdoğan

Esra Kaya Erdoğan

Dr. Esra Kaya Erdoğan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini, MSGSÜ Sosyoloji bölümünde ise doktora çalışmalarını tamamladı. Diplomalı işsizlik ve işsizler üzerine olan doktora tez araştırması “Bayağı Kalabalığız: Üniversiteli İşsizliği” ismiyle yayımlandı. Lisans yıllarından itibaren sivil toplum örgütleri ve derneklerde gönüllü ve profesyonel çalışmalar yürüttü. Kent konseylerinde görevler üstlendi. Halen sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler tarafından desteklenen bilimsel nitelikli araştırma projelerinde bağımsız araştırmacı olarak yer almakta ve yayınlar yapmaktadır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde dersler vermektedir. Araştırma konuları kent ve mekân araştırmaları, araştırma yöntemleri ve güvencesizlik çalışmalarıdır. 

 

Dr. Esra Kaya Erdoğan completed her undergraduate studies in the Sociology department at Istanbul University and her doctoral studies in the Sociology department at Mimar Sinan Fine Arts University (MSGSÜ). Her doctoral thesis, titled "We Are Quite a Crowd: University Graduate Unemployment," focuses on diploma unemployment and the unemployed.


Since her undergraduate years, she has been involved in volunteer and professional work with civil society organizations and associations. She has taken on roles in city councils and is currently participating as an independent researcher in scientifically oriented research projects supported by civil society organizations and local governments. She publishes research findings and is actively engaged in teaching at various foundation universities. Her research interests include urban and spatial studies, research methods, and studies on job insecurity.

bottom of page