top of page
Esra Kaya Erdoğan

Esra Kaya Erdoğan

Dr. Esra Kaya Erdoğan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini, MSGSÜ Sosyoloji bölümünde ise doktora çalışmalarını tamamladı. Diplomalı işsizlik ve işsizler üzerine olan doktora tez araştırması “Bayağı Kalabalığız: Üniversiteli İşsizliği” ismiyle yayımlandı. Lisans yıllarından itibaren sivil toplum örgütleri ve derneklerde gönüllü ve profesyonel çalışmalar yürüttü. Kent konseylerinde görevler üstlendi. Halen sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler tarafından desteklenen bilimsel nitelikli araştırma projelerinde bağımsız araştırmacı olarak yer almakta ve yayınlar yapmaktadır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde dersler vermektedir. Araştırma konuları kent ve mekân araştırmaları, araştırma yöntemleri ve güvencesizlik çalışmalarıdır. 

bottom of page