top of page
Demet Lüküslü

Demet Lüküslü

1977 İstanbul doğumlu olan Demet Lüküslü Üsküdar Amerikan Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapan Lüküslü, Sosyoloji yüksek lisans ve doktorasını Pariste Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socialesde yapmıştır. Doktora tezi Türkiyede Gençlik Miti: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği başlığıyla İletişim Yayınları’ndan 2009 yılında yayınlanmış ve 2020 Ağustos ayı itibariyle kitap 5. Baskısını yapmıştır. 

 

Amsterdamda Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde 68 kuşağı üzerine doktora sonrası çalışmalar gerçekleştiren Lüküslü’nün bu araştırmasından yola çıkarak yazdığı Dipnot Yayınlarından 2015 yılında yayınlanan Türkiyenin 68i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Efil Yayınevi tarafından yayınlanan Gençlik Halleri: 2000li Yıllar Türkiyesinde Genç Olmak kitabının da Galatasaray Üniversitesinden Hakan Yücel ile birlikte editörlüğünü yapmıştır. 

 

TÜSESin 2009 ve 2019 yılında yaptığı gençlik araştırmaları ekibinde de bulunan  Lüküslü son olarak  Begüm Uzun ve Yüksel Taşkın ile birlikte yazdıkları Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma (TÜSES Yayınları, 2019) araştırma raporu bulunmaktadır. 

 

Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Horizon 2020 projesi PARTISPACE projesinin Türkiye yürütücülüğünü de 2015-2018 yılları arasında yapan Lüküslü, bu projenin ardından PARTIBRIDGES ve OUYE başlıklı iki Avrupa Stratejik Ortaklık projesinde proje ortağı olarak çalışmıştır. 

 

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığını yürüten Lüküslü’nün çalışmaları alanları gençlik ve kuşak araştırmaları, siyaset sosyolojisi, gündelik hayat sosyolojisi ve toplumsal hareketler olarak özetlenebilir.   

 

Demet Lüküslü is a Professor and Chair in Sociology at Yeditepe University, Istanbul, Turkey. She received her PhD in Sociology from Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris, France in 2005.  She has expertise in qualitative research and is particularly interested in youth studies, social movements and sociology of everyday life and gender studies. She has experience of EU funded projects on youth participation such as PARTISPACE (Horizon2020 2015-18), PARTIBRIDGES (Erasmus+ 2019-2021) and OUYE (Erasmus+ 2021-2023). She recently worked on a book project (with Janet Batsleer & Harriet Rowley) (2022) Young People, Radical Democracy and Community Development (Policy Press). She published various book chapters and journal articles in Journal of Youth Studies, Young, Youth & Society, New Perspectives on Turkey and Turkish Studies. She also published extensively in Turkish. She is the author of Türkiyede Gençlik Miti”: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği (The myth of youth” in Turkey: The post-1980 youth in Turkey) (İletişim Yayınları, 2009); Türkiyenin 68i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi (Turkeys 68: The Sociological Analysis of a Generation). She is also the co-editor (together with Hakan Yücel) of the edited volume in Turkish as Gençlik Halleri:2000li Yıllar Türkiyesinde Genç Olmak (The States of Youth: To be young in Turkey of the year 2000s) (Efil Yayınları, 2013).

bottom of page