top of page
Cansu Ceylan

Cansu Ceylan

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans öğrenimi süresince Evrensel gazetesinin gençlik eki Genç Hayat’ta editörlük ve yazarlık yaptı. Aynı zamanda Columbia Global Centers bünyesinde yürütülen “Değişen Dünyada Gençlik” başlıklı atölyede odak grup yöneticisi ve Eğitim Reformu Girişimi’nde stajyer olarak görev aldı. 2021 yılında Dissensus Research bünyesinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile “Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar” araştırmasında saha asistanı olarak görev aldı.

Şu anda Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı’nda yüksek lisansına devam ediyor. “Parmak uçlarında yaşamak: Türkiye'de üniversite öğrencisi genç kadınların belirsizlik deneyimleri” başlıklı tezinde Türkiye’de artan toplumsal şiddet ve derinleşen ekonomik kriz bağlamında genç kadınların gündelik neoliberal belirsizlik deneyimleri, gelecek/sizlik anlatıları, duyguları ve başa çıkma stratejilerine odaklanıyor.

bottom of page