top of page
Beyza Hatun Kızıltepe

Beyza Hatun Kızıltepe

Beyza Hatun Kızıltepe, McMaster Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Araştırma alanları arasında devlet etnografisi, siyasal özneleşme ve temsil, kuşaklar arası etkileşim, gençlik siyaseti, ve hafızanın politikleşmesi gibi konular vardır. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji bölümünde, yüksek lisans derecesini ise ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Geçmiş, Şimdi, ve Gelecek Arasında Hafızanın Politikleşmesi: Kıbrıslı Türk Aileler Arasında Kuşaksal Hatırlama başlıklı teziyle tamamlamıştır. 


Kadın ve gençlik hakları alanında uzun yıllardır sivil toplum örgütlerinde ve araştırma merkezlerinde faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiyenin Gençlerle Yeni Yollar Yeni Süreçler Programı kapsamında 2018de desteklediği Gençlerin Siyasete Katılımı araştırması ve toplumsal hafıza ve gençlik üzerine çalışan Karakutu Derneğiyle 2017den beri Ankara ve İstanbulda yürüttüğü projeler öne çıkmaktadır.


Kızıltepe, 2022 yılında Kadın Araştırmacıların Saha Araştırması Sürecinde Karşılaştıkları Zorluklar: Sosyal Bilimler Örneği isimli araştırmasıyla AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı kazananlarından biri oldu. 2021 yılında ise Mekanda Adalet Derneğinin #MADaraştırma Desteği Programı kapsamında sahasını gerçekleştirdiği araştırmanın Kuzey Kıbrıs Hafıza Mekanları: Kuşaksal Hatırlama ve Mekan Deneyimleri isimli makalesi yayımlandı. Kızıltepe, 2019 ve 2020 yıllarında yüksek lisans tezini yazarken Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırma Destek Programı kazananlarından biridir. 

 

Beyza Hatun Kızıltepe is a Ph.D. student at the Department of Political Science at McMaster University. Her research interests include state ethnography, political ontology and agency, intergenerational relations, youth politics, and the politics of memory. She completed her BS in Sociology at Middle East Technical University (METU) and her MA in Political Science and Public Administration at METU with her thesis titled Politicization of Memory Between Past, Present, and Future: Generational Remembering Among Turkish Cypriot Families.


She has conducted womens and youth rights activities in NGOs and research centers for many years. Among these activities, the research on the Participation of Youth in Politics was supported by Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey in 2018 and the Karakutu Associations memorialization projects for/with youth since 2017 in Ankara and Istanbul. 


In 2022, KIZILTEPE won the Eren Deniz Tol Research and Advocacy Support of the Gender Equality Solidarity Network (AG-DA) with her research titled Challenges Encountered by Women Researchers in the Field Research: Social Sciences Example. In 2021, her article titled Places of Memory in Northern Part of Cyprus: Generational Remembering and Sense of Place was published within the scope of the #MADResearch Support Program. While writing her master's thesis between 2019 and 2020, KIZILTEPE was awarded the Bahri Savcı Human Rights Research Support Program.

bottom of page