top of page
Ayça Yılmaz Deniz

Ayça Yılmaz Deniz

2004 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümünü bitirdikten sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından Türkiye Toplumunda Beyaz Yakalı Öznenin Doğuşu: Yaşanmış Deneyimler, Eylem Sebepleri, Dünya Görüşleri” başlıklı doktora araştırmasını Paris Sorbonne Üniversitesinde yürütmek üzere Parise gitti. 2018 yılında Sosyoloji alanında doktor unvanını aldı. 2021 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesidir. Özneleşme/öznellikler, Eleştirel Kuram, Fenomenoloji ve Toplumsal Hareketler kuramlarını bir araya getirerek yürüttüğü Çalışma Sosyolojisi alanındaki doktora tezi aynı zamanda Türkiye toplumundaki genç yetişkinlerin çalışma hayatındaki deneyimlerini konu almaktadır. Bu anlamda içinde yaşanılan toplumun gençlere sunduğu gelecek tahayyülü ve gelecek ufku ile çalışma hayatındaki yaşanmış deneyimlerin ne ölçüde tutarlı ne ölçüde çelişkili olduğu meselesine odaklanır. Son dönemde araştırmaları gençliğin deneyimlenme biçimleri ve gençlerin gelecek tahayyülü çerçevesinde anlam kaybı ve anlam inşa etme pratikleri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 

After completing her high school education in the German department of Izmir Bornova Anadolu High School in 2004, Ayça Yılmaz Deniz completed her undergraduate and master's education in the Sociology Department of Galatasaray University in 2012. Subsequently, she went to Paris to conduct her doctoral research titled "The Emergence of White-Collar Subjectivity in Turkish Society: Lived Experiences, Motivations, Worldviews" at Paris Sorbonne University. She obtained her Ph.D. in Sociology in 2018. Since 2021, she has been an Assistant Professor in the Sociology Department at the Turkish-German University.


Her doctoral thesis in the field of the Sociology of Work, where she integrates Subjectivation/Subjectivity, Critical Theory, Phenomenology, and Social Movements theories, also focuses on the experiences of young adults in the working life in Turkish society. In this context, it explores the extent of consistency and contradiction between the future imagination and horizon offered to young people by the society they live in and the lived experiences in the working life. In recent years, her research has particularly concentrated on the ways in which youth experiences and practices of meaning-making intersect within the framework of youth's perceptions of the future and potential loss of meaning.

bottom of page