top of page
Ayça Yüksel

Ayça Yüksel

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 2010’da mezun oldu. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Yüksek lisansını aynı bölümde ve üniversitede “Kent Mekânında Ortak Alan Mücadelesi: Haydarpaşa Garı Örneği” adlı teziyle 2019’da tamamladı. 2012-2013 yıllarında Erasmus Öğrenci Değişim Programı’yla Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de okudu. 2017-2018’de Nişantaşı Üniversitesi'nde “Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet” dersini verdi. Kent sosyolojisi, toplumsal hareketler, kolektif bellek ve politik ekoloji alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.


Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS)’nin kurucu üyesi ve araştırmacıları arasında yer almaktadır. Gençlerin kent hakkı, kentsel gündelik yaşamı ve öğrenci hareketleri ilgi alanına girmektedir. Devam etmekte olan doktora tezinde ise insanlar, çay ve kooperatif arasındaki ilişkilerin, pratiklerin ve yaşam biçimlerinin dönüşümünü müşterekler ve feminist politik ekoloji üzerinden Artvin, Hopa’da incelemektedir. BEKS’in "Akademinin Beklenti Ufku: MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sanatçı Yaşamına Hazırlık Süreci ve Gelecek Beklentileri" adlı çalışmasında araştırmacılar arasındadır.

Kentsel hareketler, mekân teorisi, kent hakkı, İstanbul bostanları, bitki çalışmaları, feminist metodoloji ve kooperatifçilik alanlarındaki kişisel araştırmaları devam etmektedir. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın yayımladığı Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele (2021) kitabının editörlüğünü yapmıştır. Dergi, gazete ve kitap editörlüğü alanlarında profesyonel deneyimleri bulunmaktadır.

bottom of page