top of page
Webinar 2: Genç Seçmenin Oy Verme Tavrı ve Stratejileri
Webinar 2: Genç Seçmenin Oy Verme Tavrı ve Stratejileri

2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları | Aralık 2022 - Nisan 2023

press to zoom
I. Gençlik Araştırmaları Ulusal Konferansı bildiri başvurularını bekliyor
I. Gençlik Araştırmaları Ulusal Konferansı bildiri başvurularını bekliyor

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi Çoklu Krizler Çağında Genç Olmak: Güvencesizleşme, Demokrasisizleşme, Yalnızlaşma teması altında gerçekleştirilecek Gençlik Araştırmaları Ulusal Konferansına bildiri sunumları için çağrıda bulunuyor.

press to zoom
“19 Ocak Kuşağı’nı Anlamak”
“19 Ocak Kuşağı’nı Anlamak”

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi Kurucu Direktörü ve Koordinatörlerinden Cihan Erdal’ın Dr. Öndercan Muti ile birlikte yürüttüğü “19 Ocak Kuşağı’nı Anlamak” başlıklı araştırma projesi Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonunu kazandı. Fotoğraf: Gürcan Öztürk

press to zoom
Webinar 2: Genç Seçmenin Oy Verme Tavrı ve Stratejileri
Webinar 2: Genç Seçmenin Oy Verme Tavrı ve Stratejileri

2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları | Aralık 2022 - Nisan 2023

press to zoom
1/8

HAKKIMIZDA

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi eleştirel gençlik çalışmaları alanından akademisyen, araştırmacı ve aktivistler tarafından kurulan, farklı sosyo-ekonomik, ulusal, etnik, dinsel, cinsel kimlik ve aidiyetlere sahip gençlerin toplumsal ve kültürel yaşam dünyalarını anlamlandırmaya, gençlerin yaşadıkları eşitsizliklerle mücadele etmeye, gençler için eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü politikalar tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanan eleştirel ve adalet eksenli bilimsel çalışmalar yürüten bir araştırma merkezidir.

1560404482394-23232332.jpg

ÇALIŞMA ALANLARI

Kentli Gençler, Eşitsizlikler ve Sosyal Politika

Eğitim ve Gençlik

“Eğitim ve Gençlik” araştırma birimi gençleri salt “gelecek için yetiştirilecek” eksik özneler olarak konumlandıran eğitim alanının yapısal sorunlarını, gençlerin eğitim alanına erişiminin önündeki engelleri, “eşitlikçi, demokratik, insan-merkezciliği aşan, cinsiyet özgürlükçü bir eğitim” anlayışını gençlerin perspektifinden tartışmayı ve tasarlamayı hedefleyen çalışmalar yürütür.

Gençlerin Siyasal Katılımı

Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler

“Farklı Gençlik Alt-Kültürleri, Gündelik Yaşam Pratikleri ve Azınlık Gençler” araştırma alanı farklı sınıfsal, biyografik, kimliksel katmanlardan, farklı yaşam tarzlarından ve toplumsal kuşaklardan gençlerin kültürel yaşam dünyalarını araştırmayı ve anlaşılır kılmayı hedefler.

“Gençlerin Siyasal Katılımı” araştırma alanı başta kent merkezleri olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı sosyal ve kültürel kimliklerinden gençlerin siyasal ve sivil angajman modları ve deneyimleri üzerine çalışır.

“Kentli Gençler, Eşitsizlikler, ve Sosyal Politika” araştırma alanı Türkiye’nin metropoliten ve küçük ölçekli kentsel mekanlarında yaşayan gençlerin deneyimleri, perspektifleri, sorun alanları ve ilgili çözüm olanakları üzerine hak ve eşitlik temelli bilgi ve politika üretmeyi hedefler.

Direktör ve Koordinatörler

Danışma Kurulu

Araştırma Ekibi

bottom of page