top of page
Genclerin Siyasal Katılımı.jpg
Gençlerin Siyasal Katılımı

 

Alan Koordinatörleri: Begüm Uzun Taşkın & Hakan Yücel

“Gençlerin Siyasal Katılımı” araştırma alanı başta kent merkezleri olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı sosyal ve kültürel kimliklerinden gençlerin siyasal ve sivil angajman modları ve deneyimleri üzerine çalışır. 

 

 • Gençlerin temsil, katılım, ifade ve örgütlenme hak ve özgürlükleri, 

 • siyasal angajman kazanma süreçleri,

 • siyasi partilere katılım, 

 • yerel yönetimlere katılım, 

 • genç yurttaşlık, 

 • sivil toplum aktivizmi, 

 • hak savunuculuğu, 

 • toplumsal hareketlere katılım (iklim aktivizmi, feminist gençler vb.), 

 • aktivist gençlik kültürleri,

 • formel ve alternatif siyasal ağların oluşumunda gençlerin rolü,

 • toplumsal-siyasal kuşaklar ve kuşaklar arası demokratik çalışma kültürü,

 

gibi çeşitli alt-konulara ilişkin anket çalışmaları ve derinleşmesine araştırmaları düzenler, bilimsel yayınlar ve düzenli raporlar yayınlar.

bottom of page