top of page
Güneş Akkurt

Güneş Akkurt

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldum. 2015-2017 yılları arasında sırasıyla, Genç Hayat Vakfı tarafından desteklenen "Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması” adlı projede, Habitus Research tarafından etnografik araştırma yöntemiyle yürütülen bir projede ve TUSES & Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle yürütülen Türkiyede dindar-seküler kutuplaşması” başlıklı projelerde saha araştırmacısı olarak çalıştım. Aynı zamanlarda, mülteci ve yoksul ailelerde büyüyen çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik bir proje planlayıp koordinatörlüğünü üstlendim. 2018 yılında Paris 8 ve RULE Üniversitelerinin ortak programı olan Uluslararası Kamu Hukuku alanında yüksek lisansa başladım. Master  tezimi Uluslararası Hukukta Devlet Dışı Silahlı Örgütlere Karşı Öz Savunma Hakkı” üzerine yazdım. Bu sırada Kamboçya soykırımının sorumlularını yargılamak üzere kurulan BM destekli ulusal mahkemede (UNAKRT) stajımı tamamladım. Öğrenciliğimden bu yana  insan hakları, gençlik ve cinsiyet eşitliği gibi alanlarda hak savunuculuğu yapan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına büyük bir ilgiyle katıldım ve eğitim ve araştırma birimlerinde gönüllü olarak çalıştım. Şu an Autonomous University of Barcelona (UAB)da  din ve milliyetçilik alanında doktora yapmaktayım. 

 

I graduated from Yeditepe University's Sociology Department in 2016. Between 2015 and 2017, I worked as a field researcher on projects including the "Silent and Invisible Youth Research," supported by the Youth Life Foundation, an ethnographic research project conducted by Habitus Research, and the project titled "Religious-Secular Polarization in Turkey," supported by TUSES & Friedrich Ebert Stiftung. Simultaneously, I coordinated a project focusing on the educational and social needs of children growing up in refugee and impoverished families.


In 2018, I began my master's program in International Public Law, a joint program of Paris 8 and RULE Universities. I wrote my master's thesis on "The Right to Self-Defense Against Non-State Armed Groups in International Law." During this time, I completed an internship at the UN-supported national court (UNAKRT) established to prosecute those responsible for the Cambodian genocide. Since my student years, I have been actively involved with civil society organizations advocating for human rights, youth, and gender equality. I volunteered in education and research units. Currently, I am pursuing a Ph.D. in the field of religion and nationalism at the Autonomous University of Barcelona (UAB).

bottom of page