top of page
Güneş Akkurt

Güneş Akkurt

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldum. 2015-2017 yılları arasında sırasıyla, Genç Hayat Vakfı tarafından desteklenen "Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması” adlı projede, Habitus Research tarafından etnografik araştırma yöntemiyle yürütülen bir projede ve TUSES & Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle yürütülen “Türkiyede dindar-seküler kutuplaşması” başlıklı projelerde saha araştırmacısı olarak çalıştım. Aynı zamanlarda, mülteci ve yoksul ailelerde büyüyen çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik bir proje planlayıp koordinatörlüğünü üstlendim. 2018 yılında Paris 8 ve RULE Üniversitelerinin ortak programı olan Uluslararası Kamu Hukuku alanında yüksek lisansa başladım. Master tezimi “Uluslararası Hukukta Devlet Dışı Silahlı Örgütlere Karşı Öz Savunma Hakkı” üzerine yazdım. Bu sırada Kamboçya soykırımının sorumlularını yargılamak üzere kurulan BM destekli ulusal mahkemede (UNAKRT) stajımı tamamladım. Öğrenciliğimden bu yana insan hakları, gençlik ve cinsiyet eşitliği gibi alanlarda hak savunuculuğu yapan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına büyük bir ilgiyle katıldım ve eğitim ve araştırma birimlerinde gönüllü olarak çalıştım. Şu an Autonomous University of Barcelona (UAB)‘da din ve milliyetçilik alanında doktora yapmaktayım.

bottom of page