top of page
Derya Fırat

Derya Fırat

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1998-1999da Université de Paris IX Dauphinende, Siyaset Bilimi Master’ını ve 1999da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)-Parisde Sosyoloji Master’ını tamamladı. 2005 yılında EHESSde, Sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyoloji, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan Derya Fırat, 2006dan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneğinin (BEKS) ve MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurucularındandır. Şu ana kadar yönettiği saha çalışmaları arasında, Fransada Türkiyeli Göçmenler”, Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri” ve Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” bulunmaktadır. Ayrıca Barış Şannan ile birlikte Hrant Dink Vakfı bünyesindeki Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi başlıklı çalışmada Ermenilere yönelik nefret söylemi üzerine bir rapor hazırlamıştır.

 

Derya Fırat graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology in 1995. She completed her Master's degree in Political Science at Université de Paris IX Dauphine in 1998-1999 and her Master's degree in Sociology at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)-Paris in 1999. In 2005, she defended her PhD thesis in Sociology at EHESS. Since 2006, Derya Fırat has been a faculty member at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology, where she focuses on collective memory, cultural production spaces, youth sociology, sociology of migration, historical events and generational relations, and lifestyles.

 

She is a founding member of the "Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği" (Memory and Sociology of Culture Studies Association) and the MSGSU Interdisciplinary Cultural Studies Research and Application Center. Throughout her career, she has directed various field studies, including "Fransada Türkiyeli Göçmenler" (Turkish Immigrants in France), "Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri" (Educated Youth of Middle Class Origin Living in Large Cities and the New Ways of Life They Develop), and "Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül" (A Collective Memory Study: September 12). In addition, Derya Fırat, together with Barış Şannan, has contributed to the preparation of a report on hate speech against Armenians as part of the Hrant Dink Foundations Media Watch on Hate Speech.

bottom of page