top of page
Cihan Erdal

Cihan Erdal

Cihan Erdal, Carleton Üniversitesi (Kanada) Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü'nde doktora adayıdır. Başlıca araştırma alanları gençlik sosyolojisi, toplumsal hareketler, aktivizmi sosyolojisi, fenomenoloji, çağdaş zaman deneyimleri ve zamansallıklar, kolektif hafıza, neoliberalizm, yurttaşlık eğitimi, ve sosyal adalet konularını kapsamaktadır.

 

Devam eden doktora araştırma projesi, "Neoliberalizme Direniş: 2010'lar ve 2020'lerde Avrupa'da Aktivist Genç Deneyimleri" adını taşımaktadır. Bu araştırma, son iki onyılda Atina, Berlin, İstanbul ve Paris'te radikal toplumsal değişim için mücadele eden aktivist gençlerin politik deneyimlerinin sosyolojik ve fenomenolojik analizine odaklanmaktadır. 2020'de Erdal, prestijli Kanada Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi (SSHRC) üç yıllık Doktora Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca, Erdal’ın 2021'de Dr. Öndercan Muti ile yürüttüğü “19 Ocak Kuşağı'nı Anlamak” başlıklı araştırması Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırma Ödülünü kazanmıştır.

 

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi'nin kurucusu ve Direktörü olan Erdal, aynı zamanda Koordinatörler ekibinin üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2019dan bu yana Kanadada Carleton Üniversitesinde Kentli Gençlik Araştırmaları Merkezi'nin (Centre for Urban Youth Research) Koordinatörlüğünü  yürütmektedir.

 

Cihan Erdal is a Ph.D. candidate in the Department of Sociology and Anthropology at Carleton University. His primary research areas include youth sociology, social movements, phenomenological sociology, contemporary experiences of time and temporalities, collective memory, neoliberalism, citizenship education, and social justice.

 

His ongoing doctoral research project is titled "Resisting Neoliberalism: Investigating Activist Youth Experiences in Europe in the 2010s and 2020s." This project focuses on the sociological and phenomenological understanding of the political experiences of activist youth striving for radical social change in Athens, Berlin, Istanbul, and Paris over the past two decades. In 2020, Erdal was awarded the prestigious three-year Doctoral Research Award from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). Additionally, Erdal received the Hrant Dink Foundation's History and Memory Research Award in 2021 for his research project titled "Understanding the Generation of January 19th," conducted with Dr. Öndercan Muti.

 

Erdal, the Founder and Director of the Istanbul Youth Research Center, also works as a member of the Coordinators Team. Since 2019, he has been serving as the Coordinator of the Centre for Urban Youth Research at Carleton University in Canada.

bottom of page