top of page
Gülüm Şener

Gülüm Şener

Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldu. Stendhal Üniversitesi-Grenoble III'te Yüksek Lisans, 2006 yılında  Marmara Üniversitesi İletişim Bilimlerinde Küresel Kapitalizmin Yeni Kamusal Alanı: Yeni Toplumsal Hareketler Tarafından İnternet Kullanımı” başlıklı tezi ile doktora programını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde iletişim ve medya çalışmaları dersleri verdi. 2010-17 yıllarında İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yard. Doç. Dr. olarak görev aldı. 2017de İletişim Bilimleri alanında doçent oldu. Şener, 2019-2020 yılları arasında London School of Economics (LSE) Medya ve İletişim Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak "Türkiye'de Dijital Feminist Aktivizm" başlıklı bir araştırma yürüttü. Dijital aktivizm, video aktivizm, sosyal medya ve toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet konularında çeşitli yayınları bulunuyor. Halen 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor.

 

Academia: https://hku-tr.academia.edu/GulumSener

 

She graduated from Galatasaray University, and she received her M.A. degree from Stendhal University-Grenoble III. In 2006, she completed Communication Sciences Ph.D. programme at Marmara University with her thesis, entitled “New Public Sphere of Global Capitalism: The Use of the Internet by New Social Movements”. Over the last 15 years, she’s been teaching communication and media studies at various universities. Between 2019-2020, Şener conducted a research, entitled "Digital Feminist Activism in Turkey", as a Visiting Fellow at the Media and Communication Department of the London School of Economics (LSE). She has several publications, including editing books on digital activism, video activism, social media and digital gender-based violence. Currently, she is associate professor at the New Media Department of 15 November Cyprus University. 

 

Academia: https://hku-tr.academia.edu/GulumSener

 

ORCID: 0000-0002-8625-0304

Contact: gulumsener@gmail.com, gulumsener@onbeskku.edu.tr

bottom of page