top of page
Emre Erdoğan

Emre Erdoğan

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.


Website: https://emre-erdogan.com 

 

Emre Erdoğan is the Head of the Department of International Relations at Istanbul Bilgi University. He obtained his PhD in Political Science from Boğaziçi University and has worked as a researcher and senior advisor on various projects in academia and civil society. His research focuses on political participation, foreign policy and public opinion, child and youth welfare, methodology and statistics. He studies and publishes on youth in Turkey, integration of Syrian refugee youth, marginalization, polarization and populism.

bottom of page