top of page
Özlem Avcı

Özlem Avcı

1977 Ankara doğumlu. Akademik eğitimini sırasıyla Hacettepe Sosyoloji, Galatasaray İletişim, MSGSU Sosyoloji alanlarında tamamladı. “İstanbulda Dindar Üniversitesi Gençliği” başlıklı teziyle doktorasını aldı. Doktora sonrasında University of Illinois at Urbana-Champaign Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde ve Royal Holloway University of London Medya Araştırmaları Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. İslami Gençlik Hareketleri, Kültürel Çalışmalar ve Medya Araştırmaları, Sosyal Bilimlerde Metodoloji ana başlıklarında çalışmalarına devam etmektedir. Pandemi sürecinde Yeni Toplumsallıklar, Değişen İletişim Biçimleri ve Gençler” üzerine yapmış olduğu boylamsal bir çalışmanın son aşamasındadır.  Ayrıca bir söylem ve temsil aracı olarak son dönem tarihi televizyon dizileri üzerine araştırmalarını sürdürürken,  televizyon dizileri üzerine sürdürülen uluslararası bir projede çalışmaktadır. 2014 yılından beri UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi seçilmiş üyesi olan Özlem Avcı, halen Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 

 

She was born in 1977 in Ankara. She completed her academic education in Sociology at Hacettepe University, Communication at Galatasaray University, and Sociology at MSGSU, respectively. She received her PhD in Sociology with her thesis titled "Religious University Youth in Istanbul". After her doctorate, she worked as a visiting researcher at the University of Illinois at Urbana-Champaign Center for Middle Eastern Studies and at the Media Studies Department of the Royal Holloway University of London. She continues to work on Islamic Youth Movements, Cultural Studies and Media Studies, and Methodology in Social Sciences. She is in the final stage of a longitudinal study on “New Societies, Changing Communication Styles and Youth” during the Covid 19 Pandemic process. She also works as a researcher in an international project on television series, while continuing her research on recent historical television series as a means of discourse and representation.  Özlem Avcı, who has been an elected member of the Communication Specialization Committee of the UNESCO Turkish National Commission since 2014, is still a faculty member at the Department of Sociology at Uşak University.

bottom of page