top of page
Umur Yedikardeş

Umur Yedikardeş

Umur Yedikardeş Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezundur. Uzun süre farklı gazetelerde ve medya kuruluşlarında redaktörlük, editörlük ve muhabirlik yapmıştır. Son yıllarda gazeteciliğe ara veren Yedikardeş; kent, mekân, gençlik ve azınlık kimlikleri üzerine çalışmalar yayınlamış ve araştırma projelerinde koordinatörlük ve araştırmacılık görevleri üstlenmiştir. Hali hazırda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Planlama yüksek lisans programında eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra “Gençlik Zanaati” oluşumunun kurucusu ve “Gençlik Zor Zanaat” podcastinin yapımcısıdır. Yedikardeş’in çalışma alanları siyaset alanı ile gençlik ve kent araştırmaları, azınlık kimlikleri ve yerel politikalar olarak özetlenebilir.

Seçme çalışmalar/yazılar:


  • Umur Yedikardeş, “Apoyevmatini Nasıl Kurtulur?”, Hakan Yücel (Ed.), Rum Olmak Rum Kalmak içinde (s.239-258). İstanbul, İstos Yayınları, 2017.

  • Gülüm Şener & Hakan Yücel & Umur Yedikardeş, Siyasi Parti Üyesi Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Araştırması, Heinrich Böll Stiftung ve TÜSES, 2018. URL: https://tr.boell.org/tr/2018/12/25/siyasi-parti-uyesi-genclerin-sosyal-medya-kullanimi-arastirmasi

  • Gülüm Şener & Hakan Yücel & Umur Yedikardeş, "Youth and Party Politics in Digital Era: Social Media Practices of Young Members of Political Parties in Turkey", Global Media Journal’, Cilt 10- Sayı 19, 2019.

  • Hakan Yücel & Umur Yedikardeş, Arayış İçinde Bir Kuşak: Günümüz İstanbul’unda Ermeni Lisesi Mezunu Gençler, İstanbul, Libra Kitap, 2019.

  • Gülüm Şener & Hakan Yücel & Umur Yedikardeş, “Towards a new left-populist rhetoric in Turkey: Discourse analysis of İmamoğlu’s campaign”, Marta Pérez Escolar ve José Manuel Noguera-Vivo (Ed.), Hate Speech And Polarization İn Participatory Society içinde (s.130-144). London, Routledge, 2022.

  • Hakan Yücel & Umur Yedikardeş, Kampüsten Öğrenci Toplulukları: Üniversite, Siyaset ve Değerler, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022. URL: https://genclikzanaati.net/2021/12/25/universiteli-gencler-raporu-2/

  • Hakan Yücel & Umur Yedikardeş, 10 Başlık 40 Maddede Gençler Ne(ler) İstiyor?, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022. URL: https://genclikzanaati.net/2021/12/22/universiteli-gencler-raporu/

bottom of page