top of page
Süheyla Yıldız

Süheyla Yıldız

Dr. Süheyla YILDIZ, 1984 yılında Balıkesir Edremit’te doğdu. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yıldız, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’na kaydoldu. “Modern Türkiye’de Yahudilerin Kimlik Stratejileri” başlıklı yüksek lisans teziyle 2012 yılında mezun oldu. Eylül 2019’da Strasbourg Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı’ndan Türkçesi “Tanınma Peşinde Türkiye'nin Gayrimüslim Azınlıkları: 1990’lı Yıllardan İtibaren Ermeni ve Yahudi Topluluklarının Kimlik Stratejileri” başlıklı teziyle mezun oldu. Yıldız’ın, Türkiyeli Ermeni, Yahudi ve Rumların vatandaşlık ve kimlik algıları üzerine yayınlanmış Fransızca, İngilizce, Yunanca ve Türkçe birçok çalışması bulunmaktadır. Yıldız, Türkiye’de Yahudi gençliği alanında da ayrıca çalışmalarını yürütmektedir. 2016 yılında kurulan Avlaremoz Yahudi gençlik örgütlenmesinin kuruluşundan itibaren gönüllü yazarlarındandır. Yıldız, bu platformda yıllardır Türkiye’deki Yahudi gençleri ile yaptığı derinlemesine görüşmeleri “Yahudi Gençleri Anlatıyor” adlı köşesinde yayınlamakta ve bu görüşmelerin ayrıca analizlerini de paylaşmaktadır. Bu görüşmelerin amacı; Yahudi gençliğinin sorunlarını ve taleplerini anlamak ve topluma aktarmaktır. Yıldız, Yahudi gençliği üzerine birçok mecrada yazmış ve konferanslar vermiştir. Yıldız’ın Türkçe çalışmalarından sadece birkaçı şöyledir; 2013’te yayımlanan Gençlik Halleri; 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak adlı kitapta “Asimilasyon ile Kimliklenme Arasında Bir Kuşak: Yahudi Gençlerinin Kimlik Stratejileri” makalesi, Ekim 2015’te Alternatif Politika dergisinde yayımlanan Doç. Dr. Hakan Yücel birlikte kaleme aldıkları “Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye’deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri” makalesi, Haziran 2015’te Alternatif Politika dergisinde yayımlanan «Asimile Olma, İçe Kapanma, Kimliklenme: Cumhuriyetten Bugüne Türkiye Yahudilerinin Kimlik Stratejileri" makalesi, 2016’da yayımlanan Rum Olmak Rum Kalmak adlı kitapta “Koltuk Döşemecisi Teologos’un ‘Casusluk’tan Sürgünü" makalesi, yine aynı kitapta Doç Dr. Hakan Yücel ile kaleme aldıkları “Atina'da Rum Olmak, Rum Kalmak” makalesi, 2020 yılında yayımlanan Medya ve Muhalefet adlı kitaptaProf Dr. Samim Akgönül ile kaleme aldıkları “Muhalif Medya, Azınlık Gruplar ve Kimlik Haberciliği” makalesi.

bottom of page