top of page
Nuran Öksüz

Nuran Öksüz

2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Sosyoloji yandal programından mezun oldum. Aynı yıl İspanya'nın Madrid kentinde Carlos III de Madrid Üniversitesi Sosyal Bilimler yüksek lisans programına başladım. Burada disiplinlerarası bir eğitim alarak sosyal bilimlerde nicel yöntemler alanında uzmanlaştım. Yüksek lisans tezimde kuşaklararası değer farkının gençlerde neden olduğu depresyon ve anksiyete üzerine çalıştım. Fakat nicel yöntemin çalışmak istediğim alanda yeterli olmadığı ve beni tatmin etmediğini fark edince, mezun olduğum 2020 yılında bu kez Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ikinci yüksek lisansıma başladım. Derslerini başarıyla tamamladığım programın şu an tez aşamasındayım. İlk yüksek lisansımda çalıştığım gibi ikincisinde de kuşaklararası değer farkının gençlerin öznel iyi oluşlarına etkisini, bu kez mikro ölçekte ve nitel bir yöntem uygulayarak çalışıyorum. Aynı zamanda Openning Universities for Yourth in Europe adlı Erasmus+ projesinde de asistan olarak görev alıyorum. 2021 yılında Bilgi Üniversitesinin düzenlediği A-Nest Öğrenci Konferansı'nda iki arkadaşımla birlikte yaptığımız Avrupalı gençlerin kadın ve LGBT hakları konusunda farkındalıkları üzerine olan çalışmamızı sunma fırsatı buldum. Eğitim ve çalışmalarımın yanında üniversiteye başladığım yıl KKTC Gençlik Bakanlığı'nın düzenlediği Kantara Gençlik Kampları'nda gönüllü lider olarak çalıştım. Üniversitedeyken ise FODER projesi kapsamında orta öğretimdeki gençlere finansal okur yazarlık eğitimi verdim. Üniversitede dahil olduğum Erasmus değişim programı ve sonrasında yurtdışı yüksek lisans deneyimleri dünyanın dört bir yanından farklı gençlerle tanışmama ve böylece bakış açımı da genişletmeme neden oldu. Türkiye'de dönme nedenim, bu geniş bakış açısıyla ve deneyimlerle burada çalışmak ve çalışmalara katkı sağlamaktır.

bottom of page