top of page
Deniz Günce Demirhisar

Deniz Günce Demirhisar

Deniz Günce Demirhisar, sosyoloji doktorasını EHESS'de (Sosyal Bilimlerde Yüksek İncelemeler Okulu) tamamladı. Paris IV Sorbonne Üniversitesi'nde Siyaset Felsefesi Lisans ve Yüksek Lisans (Maîtrise) ve EHESS'de Sosyoloji Yüksek Lisans (Master) diplomalarını aldıktan sonra, "Çağdaş Türkiye'de Karşı Çıkış Aktörleri. (2004-2007) Bellek, Marjinalite ve Ütopya" başlıklı doktora tezini 2019'da savundu. IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) ve CETOBaC'da (Türkiye, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya İncelemeleri Merkezi) araştırmacı olarak bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. 2020'den bu yana Fransa'da doçentlik yeterliliğini almıştır. Paris'te birçok üniversitede dersler vermiş ve bir sivil toplum kuruluşunda sosyolog olarak çalışmıştır. Saha araştırmalarını Türkiye'de yürütmüştür.

bottom of page