top of page
Begüm Uzun

Begüm Uzun

MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Begüm Uzun, Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını 2019 yılında Toronto Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, Türkiye’de 1960’tan günümüze gençlerin siyasal katılımını, dönemsel-karşılaştırmalı bir perspektiften incelemektedir. Dr. Uzun’un araştırmaları, gençlerin siyasal katılımı, devlet-toplum ilişkileri, siyasi rejim dönüşümleri, ve Türkiye siyasetine yoğunlaşmaktadır. Begüm Uzun lisans derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. MEF Üniversitesi’nden önce Toronto Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Demet Lüküslü ve Yüksel Taşkın ile birlikte 2019 yılında yayımlanan Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

bottom of page