top of page
Rudi Sayat Pulatyan

Rudi Sayat Pulatyan

Rudi Sayat Pulatyan, Getronagan Ermeni Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2018 yılında tamamladı. Lisans eğitimi döneminde AEGEE, Hrant Dink Vakfı, Kırmızı Şemsiye, NOW ve TOG gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllülük yaptı. 2018 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Sözlü tarih yöntemiyle İstanbul'daki genç Ermenilerin kimlik oluşum süreçlerini incelediği yüksek lisans araştırmasını 2021de tamamladı. 2019 yılından itibaren üç yıl boyunca Hrant Dink Vakfı’nda çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Bu kurumda son olarak KarDes: Çokkültürlü Hafuza Turları Rehberi isimli projenin koordinatörlüğünü yaptı. Hrant Dink Vakfı tarafından yayınlanan Sessizliğin Sesi, Sivas Ermenileri Konuşuyor ve Sessizliğin Sesi Kınalıada Ermenileri Konuşuyor başlıklı iki kitabı derlemesini Narod Avcı ile birlikte yaptı. Yine bu dönemde Yeşil Düşünce Derneği, Yeşiller ve iklim hareketinin bir parçası oldu ve bu alanlarda faaliyet göstermeye devam ediyor. Şu anda Ermeni tarihi, sözlü tarih ve Batı Ermenilerin somut olmayan kültürel mirası alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

After graduating from Getronagan Armenian High School, Rudi Sayat Pulatyan completed his undergraduate education at Middle East Technical University in 2018. During his undergraduate years, he volunteered for various civil society organizations such as AEGEE, Hrant Dink Foundation, Kırmızı Şemsiye, NOW, and TOG. In 2018, he began his master's studies in Cultural Studies at Sabancı University.


For his master's research, which he completed in 2021, he utilized the oral history method to examine the identity formation processes of young Armenians in Istanbul. Starting from 2019, he worked at the Hrant Dink Foundation in various positions for three years. In his final role at the foundation, he coordinated the project titled "KarDes: Multicultural Memory Tours Guide." He collaborated with Narod Avcı on compiling two books published by the Hrant Dink Foundation: "The Voice of Silence," "Sivas Armenians Speak," and "The Voice of Silence: Kınalıada Armenians Speak."


During this period, he became a member of the Green Thought Association, participating in the Green and climate movements, and he continues to be active in these areas. Currently, he is engaged in research in the fields of Armenian history, oral history, and the intangible cultural heritage of Western Armenians.

bottom of page