top of page
Jiyan Andiç

Jiyan Andiç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2022de mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğinin (SPoD) bünyesindeki, LGBTİ+lara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ve beden uyum süreci gibi konularda danışmanlık veren; açılma süreci, akran zorbalığı ve ilişki zorlukları gibi konularda danışanlarla birlikte dayanışma içinde hareket etme yolları bulmaya çalışan danışma hattı ekibinde gönüllü çalışmalar yürüttü. Ayrıca Hrant Dink Vakfı bünyesindeki Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesinde bulundu.

 

After obtaining a BA in Sociology (2022) from Mimar Sinan Fine Arts University,  they are currently continuing their postgraduate studies at Boğaziçi University, Department of Sociology. Their research interests include social movements, gender studies and queer theory, and HIV/AIDS activism. As a member of the Social Policy Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association (SPoD) team, they have provided consultancy to LGBTI+s on issues such as gender identity and sexual orientation-based discrimination and violence, sexual health, STDs and body adjustment process. They volunteered in the hotline team, which tries to find ways to act in solidarity with counselees on issues such as coming out, peer bullying and relationship issues. They also took part in the Media Monitoring of Hate Speech Project within Hrant Dink Foundation.

bottom of page