top of page
Istem Gizem Demir

Istem Gizem Demir

2012de Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2010da Toplum Gönüllüleri Vakfı ile başladığı sivil toplumda farklı STKlarda gönüllülük ve gönüllü eğitmenlik yaptı, proje koordinatörü ve gençlik çalışanı olarak çalıştı. Göç, mülteci çocuk işçiler ve gençlik çalışmaları alanında çalışmış olmanın yanı sıra 2013ten beri gençlik çalışmaları ve gençlik katılımıyla, gönüllü hakları gibi alanlarla da ilgilenmektedir. Universus ve Sivil Alan Dayanışması’nın yaptığı “Türkiyede Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışan Haklarının Mevcut Durumu” araştırmasına katkı sundu. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki yüksek lisans tezinde iklim krizinde gençlik katılımı konusunu çalışmaktadır.

 

Istem Gizem Demir graduated from the Department of Finance at Dokuz Eylül University in 2012. Starting in 2010 with the Society Volunteers Foundation, she engaged in volunteer work and became a volunteer trainer in various NGOs. She has worked as a project coordinator and youth worker, focusing on migration, child labor among refugees, and youth studies. Since 2013, she has been interested in youth studies, youth participation, and volunteer rights.


Demir contributed to the research on "The Current Situation of Employee Rights in Rights-Based Civil Society Organizations in Turkey," conducted by Universus and Civil Space Solidarity. In her master's thesis at Istanbul University's Department of Political Science and International Relations, she explores the topic of youth participation in the context of the climate crisis.

bottom of page