top of page
Deniz Günce Demirhisar

Deniz Günce Demirhisar

Deniz Günce Demirhisar, sosyoloji doktorasını EHESS'de (Sosyal Bilimlerde Yüksek İncelemeler Okulu) tamamladı. Paris IV Sorbonne Üniversitesi'nde Siyaset Felsefesi Lisans ve Yüksek Lisans (Maîtrise) ve EHESS'de Sosyoloji Yüksek Lisans (Master) diplomalarını aldıktan sonra, "Çağdaş Türkiye'de Karşı Çıkış Aktörleri. (2004-2007) Bellek, Marjinalite ve Ütopya" başlıklı doktora tezini 2019'da savundu. IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) ve CETOBaC'da (Türkiye, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya İncelemeleri Merkezi) araştırmacı olarak bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. 2020'den bu yana Fransa'da doçentlik yeterliliğini almıştır. Paris'te birçok üniversitede dersler vermiş ve bir sivil toplum kuruluşunda sosyolog olarak çalışmıştır. Saha araştırmalarını Türkiye'de yürütmüştür.

 

Deniz Günce Demirhisar completed her doctoral studies in sociology at EHESS (School for Advanced Studies in the Social Sciences). After earning her Bachelor's and Master's degrees in Political Philosophy from Paris IV Sorbonne University and a Master's degree in Sociology from EHESS, she defended her doctoral thesis titled "Actors of Dissent in Contemporary Turkey (2004-2007): Memory, Marginality, and Utopia" in 2019. She continues her scientific research as a researcher at IFEA (French Institute of Anatolian Studies) and CETOBaC (Center for Turkish, Ottoman, Balkan, and Central Asian Studies). Since 2020, she holds the qualification for associate professorship in France. She has taught courses at various universities in Paris and worked as a sociologist in a non-governmental organization. Her field research has been conducted in Turkey.

bottom of page