top of page
Cansu Ceylan

Cansu Ceylan

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans öğrenimi süresince Evrensel gazetesinin gençlik eki Genç Hayatta editörlük ve yazarlık yaptı. Aynı zamanda Columbia Global Centers bünyesinde yürütülen Değişen Dünyada Gençlik” başlıklı atölyede odak grup yöneticisi ve Eğitim Reformu Girişiminde stajyer olarak görev aldı. 2021 yılında Dissensus Research bünyesinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar” araştırmasında saha asistanı olarak görev aldı. 


2023 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. Ceylan’ın Parmak uçlarında yaşamak: Türkiye'de üniversite öğrencisi genç kadınların belirsizlik deneyimleri” başlıklı tezi Türkiyede artan toplumsal şiddet ve derinleşen ekonomik kriz bağlamında genç kadınların gündelik neoliberal belirsizlik deneyimleri, gelecek/sizlik anlatıları, duyguları ve başa çıkma stratejilerine odaklanıyor.

 

Cansu Ceylan graduated from the Department of Sociology at Boğaziçi University in 2020. During her undergraduate studies, she served as an editor and writer for the youth supplement "Genç Hayat" of the newspaper Evrensel. Simultaneously, she worked as a focus group coordinator in the workshop titled "Youth in a Changing World" conducted under Columbia Global Centers and interned at the Education Reform Initiative. In 2021, she worked as a field assistant in the research project "Violence Against Women: Experiences, Institutions, and Platforms" in collaboration with Mor Çatı Women's Shelter Foundation, conducted under Dissensus Research.


Ceylan recently completed her Master's in the Cultural Studies Program at Sabancı University in 2023. The thesis of Ceylan, titled "Living on Tiptoes: Everyday Neoliberal Uncertainty Experiences of Young Women University Students in Turkey," focuses on the daily neoliberal uncertainty experiences, narratives of future/uncertainty, emotions, and coping strategies of young women amidst the increasing societal violence and deepening economic crisis in Turkey.

bottom of page