top of page
Gülüm Şener

Gülüm Şener

Doç. Dr. Gülüm Şener:


Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldu. Stendhal Üniversitesi-Grenoble III'te Yüksek Lisans, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde “Küresel Kapitalizmin Yeni Kamusal Alanı: Yeni Toplumsal Hareketler Tarafından İnternet Kullanımı” başlıklı tezi ile doktora programını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde iletişim ve medya çalışmaları dersleri verdi. 2010-17 yıllarında İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yard. Doç. Dr. olarak görev aldı. 2017’de İletişim Bilimleri alanında doçent oldu. Şener, 2019-2020 yılları arasında London School of Economics (LSE) Medya ve İletişim Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak "Türkiye'de Dijital Feminist Aktivizm" başlıklı bir araştırma yürüttü. Dijital aktivizm, video aktivizm, sosyal medya ve toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet konularında çeşitli yayınları bulunuyor. Halen 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor.E-posta: gulumsener@gmail.com, gulumsener@onbeskku.edu.tr


Yayınlar: https://hku-tr.academia.edu/GulumSener


ORCİD: 0000-0002-8625-0304Çeşitli yayınları:


  1. TBID-KONDA (2021). Digital Violence in Turkey Report.

  2. ŞENER Gülüm, DİRİNİ İlden, TEMUR Nurcihan, UYANIK Şevket, AHİ Şebnem (2019). A Guide To Fight Digital Gender-Based Violence. e-book. TBİD & Alternative Informatics Association. Istanbul. https://ekitap.alternatifbilisim.org/

  3. ŞENER Gülüm, YÜCEL Hakan & YEDİKARDEŞ Umur (2018), Siyasi Parti Üyesi Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Araştırması, Aralık 2018, İstanbul, Heinrich Böll Vakfı Derneği Türkiye Temsilciliği & TÜSES. https://tr.boell.org/tr/2018/12/25/siyasi-parti-uyesi-genclerin-sosyal-medya-kullanimi-arastirmasi

  4. ŞENER Gülüm ve IŞIKMAN GIDER Nihan (der.) Video Aktivizm. Kavramlar, Sorunlar ve Uygulamalar (Video Activism: Concepts, Problems and Practices), Um:Ag Yayınları, 2018.

  5. ŞENER Gülüm ve BİLGİLİ Can (ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu I: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler (Social Media and Network Society I: Changes in Mass Media), Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, 2013.

  6. ŞENER Gülüm ve BİLGİLİ Can (ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu II: Kültür, Kimlik, Siyaset (Social Media &Network Society II: Culture, Identity, Politics ) Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, 2013.

bottom of page